IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(150) pentru cuvîntul-cheie "interpretation"
Formarea atitudinilor la elevii claselor primare față de opera literară
Oboroceanu Viorica
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte pragmatice în abordarea textului literar şi nonliterar
Zdraguş Vera
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte didactice ale procesului de traducere
Burea-Titica Svetlana, Oltu Dumitru
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-1340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Институциализация пробации как меры психологического и воспитательного воздействия на осужденного в Республике Молдова и зарубежных странах: сравнительный анализ
Sult Gheorghii
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unitatea structurală a măsurilor speciale de investigații: abordări doctrinare și reglementări
Jitariuc Vitalie
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Equivalence in translating international trade terminology (incoterms)
Corcodel Svetlana1, Corcodel Dan2
1 University of European Studies of Moldova,
2 Moldova State University
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. III(1) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-865
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potential of modern remopte sensing data and G.I.S during the evaluation and determination of dangerous geological processes
Zakhidova D., Abdurakhmanov A.
Institute of Hydrogeology and Engineering Geology HYDROENGEO
Analele Ştiinţifice ale Universităţii ”Al. I. Cuza” din Iaşi. Serie Nouă. Geografie
Nr. 13 / 2007 / ISSN 1223-5334 /ISSNe 2284-6379
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarcina probei și interpretarea dubiilor în virtutea prevederilor prezumției de nevinovăție
Bria Iulia
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 3 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpretarea operelor lirice în contextul educației literar-artistice
Şchiopu Constantin
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(23) / 2014 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 22 October, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pagini din istoria trompetei
Cârstea Sergiu
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(23) / 2014 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 22 October, 2015. Descarcări-17. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Историко-философская традиция Европы как предмет понятийного осмысления
Ghija Andrei
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recursul în interesul legii
Dandeș Veaceslav
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reader-response theories. conceptual and terminological delimitations
Dementieva Diana
Moldova State University
Communication, Context and Interdisciplinarity
Ediția a 6-a, Lite. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-00-6.
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simboluri jungiene în basmele romaneşti
Mihaila Monica-Lusiana
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea comunicării prin aplicarea corectă a atitudinilor
Vicol Liliana
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-894-9.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpretarea drept formă operațională a raționalității
Dumitraș Tatiana
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 29 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipostaza didactică a ofertei de lectură si (re)investirea operei literare cu sensuri
Cuţitaru Natalia
Научно-образовательное пространство:
Ediția 1. 2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exegeza bunei-guvernari în administrația publică la nivel național și european
Pau Claudia Livia, Martin Mihaela
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Music for piano” by Victoria Poleva
Starodub Irina
Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3453-3-0 (PDF); 978-9975-3453-4-7 (PDF).
Disponibil online 1 October, 2021. Descarcări-38. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspects of the preparation of the cello concerto by Robert Schumann
Pogoreckii Yurii
Kyiv Borys Grinchenko University
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3453-3-0 (PDF); 978-9975-3453-4-7 (PDF).
Disponibil online 1 October, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 150