IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(21) pentru cuvîntul-cheie "taxpayer"
Efficiency of tax administration procedures. an essential condition in the europeanization process for the Republic of Moldova
Bulgac Corina, Stratulat Mihail
Academy of Economic Studies of Moldova
ACROSS
Nr. 6(1) / 2022 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme fiscale în activitatea de întreprinzător
Guţan Viorica
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-890
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilirea prejudiciului şi posibilitatea recuperării lui la faptele de evaziune fiscală
Lică Florin Ilie
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Income tax of economic agents in the Republic of Moldova
Railean Tatiana, Cara Elena
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.3. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicaţii econometrice privind impactul evaziunii fiscale prin scheme ilegale în vederea reducerii presiunii fiscale
Isac Petrila Liliana1, Grosu Mariana2
Economica
Nr. 2(112) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 July, 2020. Descarcări-113. Vizualizări-952
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Role of tax penalties in taxpayers education
Caprian Iulia, Caprian Iurie
Moldova State University
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 4 June, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-1562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tax on income obtained from cryptocurrency transactions
Lazari Liliana, Vieru Roman
Academy of Economic Studies of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(19) / 2023 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 9 July, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мониторинг финансовой грамотности, налогового воспитания и образования в Украине.
Kolomieţ Pavel
Legea şi Viaţa
Nr. 9/2(333) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 18 September, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicațiile contabile cauzate de pandemia Covid-19
Cucu Aurelia, Caraman Stela
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători
Ediția a 5-a. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-12-0.
Disponibil online 27 June, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contabilitatea cheltuielilor și deducerea fiscală
Harea Virginia, Leahu Evelina, Popovici Angela
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Совершенствование системы налогового администрирования Республики Молдова
Zlatovcena-Dimitroglo Ina
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
2013. Comrat. ISBN N/A.
Disponibil online 13 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clauza de confidențialitate a prețului în contractul de achiziție publică vs principiul transparenței achizițiilor publice
Odainic Mariana
Studii şi cercetări juridice
Partea 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN ISBN 978-9975-3201-1-5; 978-9975-3201-7-7.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaziunea fiscală din Republica Moldova ca impediment al integrării europene
Luchian Ivan, Ţepordei Aurelia
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-616-4.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actions regarding fighting fraud and tax evasion at the level European Union
Popa Daniela
Tomis University of Constanta
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 8. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-147-99-6 (PDF)..
Disponibil online 24 July, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impozitele și taxele generale de stat achitate de întreprinzători - garanție a securității fiscale a statului
Vlaicu Vlad
State, security and human rights
Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-529-6.
Disponibil online 21 June, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaziunea fiscală: aspectul istoric, esenţa şi cauze de apariţie
Grosu Mariana
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
2017. Chișinău, Republica Moldova. e-ISBN ISBN 978-9975-75-891-8..
Disponibil online 20 September, 2022. Descarcări-41. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea obligatorie de asistență medicală – mecanism de garantare a dreptului fundamental la ocrotirea sănătății
Guceac Ion
Justiția - pilon fundamental al edificării statului de drept
1. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 19 June, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind fiscalitatea și prestațiile în Țara Moldovei (cu referințe la ținutul Iași)
Furtună Alexandru
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(109) / 2017 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 8 December, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economic and legal aspects of digitalization in the context of globalization
Şargu Nicu Constantin
Academy of Economic Studies of Moldova
Economic and legal aspects of digitalization in the context of globalization
Ediția 2, Vol. 1. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-3527-4-1 .
Disponibil online 7 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza în baza unor criterii a conceptelor doctrinare în materia protecţiei drepturilor pacienţilor în diferite sisteme de asigurări obligatorii şi/sau facultative
Guceac Ion
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(148) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 27 July, 2021. Descarcări-39. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 21