IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(21) pentru cuvîntul-cheie "energie electrică"
Politici economice orientate la producerea energiei electrice din resursele regenerabile
Moisa Svetlana
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alocarea cheltuielilor la o instalaţie de cogenerare pe baza raportului costurilor la CTE şi CT
Arion Valentin, Apreutesii Viorica
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I. 2005. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-62-145-7.
Disponibil online 1 August, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-871
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Producerea peleţilor în instalaţie de poligenerare
Guţu Aurel, Guţu-Chetruşca Corina, Verdeş G.
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 23 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea implementării sistemului de iluminat inteligent în instituțiile de învațămînt din R. Moldova
Gujuman Lucia, Sava Lilia, Sorochin Serafima, Grițco Mariana, Guiban Suzana
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 17 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea sectorului energetic prin provocări mondiale
Bîrca Natalia1, Gribincea Alexandru2
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-837
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza situației în domeniul statutului consumatorului pe piața energetică a Republicii Moldova
Donos Evlampie, Stici Silvia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuantumul indemnizațiilor pentru consumatorii casnici de energie electrică în cazul promovării surselor regenerabile de energie
Comendant Ion
Economica
Nr. 1(123) / 2023 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul managementului energetic în Republica Moldova
Suslenco Alina1, Corbu Viorel2
Economica
Nr. 1(123) / 2023 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 May, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Energia economisită astăzi – un avantaj pentru viitor
Roșca Doru, Gordila Eugeniu, Gureu Sergiu
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 19 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Energy use pattern of selected commercial poultry farms in ogun state, Nigeria
Babalola Ayoola A., Sanusi Abisola O., Adetifa Babatunde O., Adeyemi Hezekiah O., Olatunde Olanrewaju B.
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2020 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of information technologies in increasing the efficiency of the operational management of electrical networks (case study based on “Red-Nord” JS Company)
Suslenco Alina1, Corbu Viorel2, Cozniuc Octavian2
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(19) / 2023 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 9 July, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigiurarea R. Moldova cu energie electrica
Procopeţ Ecaterina, Albu Ion
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-310-3.
Disponibil online 29 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peleți-sursă de energie ecologică
Bruma Andrei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-310-3.
Disponibil online 27 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CET-1 sursa nr. 2 realizări și perspective
Cobuşcean Alexandru
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituția consumatorului de resurse energetice: practica judiciară a Republicii Moldova şi a Uniunii Europene
Stici Silvia
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(245) / 2021 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natura juridică a raportului de furnizare a energieielectrice consumatorilor casnici (prin prisma contenciosului administrativ)
Volcinschi Victor, Bordian Mariana
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(170) / 2014 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 28 March, 2016. Descarcări-16. Vizualizări-866
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul juridic al obiectului contractului de furnizare a energiei electrice consumatorilor casnici
Volcinschi Victor, Bordian Mariana
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(168) / 2014 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 10 November, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-1316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituţia consumatorului de resurse energetice în legislaţia şi practica judiciară a Republicii Moldova şi a Uniunii Europene
Donos Evlampie1, Stici Silvia2
Studii Juridice Universitare
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Energia solară - sursă energetică regenerabilă
Cvasvitchi Cristina, Munteanu Tatiana
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 2 June, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natura în calitate de sursă a inovaţiei
Balan Andrei, Botezatu Valentin
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 29 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 21