IBN
Închide
Volcinschi Victor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 13
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2018 - 3

Analiza teoretico-practică a confuziei  ca act de concurență neloială  (practica autorității naționale de concurență)
Volcinschi Victor , Gorincioi Cornelia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(113) / 2018 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 19 August, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul juridic al transformării societăților comerciale. Studiu comparat
Lupaşco Vera1 , Volcinschi Victor2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ содержания и правовой сущности непоименованных договоров
Волчинский Виктор1 , Татар Ольга23
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Комратский государственный университет,
3 Академия наук Молдовы
Legea şi Viaţa
Nr. 4(316) / 2018 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Considerații relative la conceptul de ordine publică în dreptul internațional privat
Volcinschi Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(103) / 2017 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 14 June, 2017. Descarcări-23. Vizualizări-819
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Dreptul de superficie în lumina analizelor de drept comparat
Volcinschi Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(83) / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 31 July, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-893
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Definirea dreptului subiectiv de uzufruct, uz și abitație și locul servituților personale în sistemul drepturilor reale
Volcinschi Victor , Chisilița Violeta
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(169) / 2014 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 10 November, 2015. Descarcări-36. Vizualizări-764
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natura juridică a raportului de furnizare a energieielectrice consumatorilor casnici (prin prisma contenciosului administrativ)
Volcinschi Victor , Bordian Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(170) / 2014 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 28 March, 2016. Descarcări-16. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul juridic al obiectului contractului de furnizare a energiei electrice consumatorilor casnici
Volcinschi Victor , Bordian Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(168) / 2014 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 10 November, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-1207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Recepţionarea unor principii, instituţii și norme juridice din Dreptul privat roman în noul Cod civil al Republicii Moldova (realităţi și perspective)
Volcinschi Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(26) / 2013 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 25 May, 2015. Descarcări-23. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Sper ca situația politică să nu zădărnicească reformele din sistemul justiției…”
Volcinschi Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(24) / 2013 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 26 May, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Cesiunea dreptului subiectiv de ipotecă
Tarlapan Artur , Volcinschi Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(136) / 2012 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu comparat al reglementărilor din Codul civil al Republicii Moldova privind stingerea obligaţiilor cu cele din Codul civil olandez, german şi ucrainean
Volcinschi Victor1 , Prisac Alexandru2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(141) / 2012 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 12 November, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Condiţiile exercitării dreptului subiectiv de ipotecă
Volcinschi Victor , Tarlapan Artur
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(131) / 2011 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi concepte privind stingerea obligaţiilor finalitatea obligaţiilor principiile şi trăsăturile stingerii obligaţiilor
Prisac Alexandru , Volcinschi Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(124) / 2011 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-27. Vizualizări-798
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Dobânda legală în legislaţia Republicii Moldova
Palamarciuc Vladimir , Volcinschi Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-8(118) / 2010 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-955
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piaţa relevantă-Instrument fundamental al dreptului concurenţei
Bulmaga Olga , Volcinschi Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(123) / 2010 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-871
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trăsăturile caracteristice contractului de furnizare a energiei electrice consumatorilor casnici
Volcinschi Victor , Postolachi Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(115) / 2010 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-754
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Recepţionarea unor principii instituţii şi norme juridice din dreptul privat român in noul cod civil al RM
Volcinschi Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-12(109) / 2009 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-866
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii controversate privind stingerea şi transformarea obligaţiilor: natura juridică a novaţiei
Prisac Alexandru1 , Volcinschi Victor2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(101) / 2009 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Comentariu asupra încălcărilor dreptului de autor şi a drepturilor conexe prin prisma noilor prevederi penale.
Barbăneagră Alexei1 , Volcinschi Victor2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(97) / 2008 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 17 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Leziunea – un viciu de consimţământ sau un temei special de declarare a nulităţii relative a actului juridic
Volcinschi Victor , Prisac Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(84) / 2007 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea locatarului în cadrul contractului de leasing
Volcinschi Victor , Martin Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(79) / 2007 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 26 June, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002 - 1

Întreprinzătorul individual în accepţiunea legislaţiilor Republicii Moldova, României şi a Federaţiei Ruse
Volcinschi Victor , Dimitriev Ruslan
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(18) / 2002 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 23 of 23