IBN
Închide
Guţu-Chetruşca Corina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 5.
Publicații indexate în SCOPUS - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 2
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2023 - 2

Assessment of the Economic Efficiency of Reactive Power Compensation Measures in Electrical Distribution Networks
Hlusov Viorica , Guţu-Chetruşca Corina , Vasilos Elena
Technical University of Moldova
Sielmen 14 International Conference on Electromechanical and Energy Systems
Ediția 14. 2023. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.. ISBN 979-835031524-0.
Disponibil online 30 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Energy Crises-Energy Transition Driving Force
Guţu-Chetruşca Corina , Braga Dumitru
Technical University of Moldova
Sielmen 14 International Conference on Electromechanical and Energy Systems
Ediția 14. 2023. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.. ISBN 979-835031524-0.
Disponibil online 30 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Integration of variable energy sources in energy systems
Guţu-Chetruşca Corina , Braga Dumitru
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 29, Nr. 2 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 13 June, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Republic of Moldova power energy in the pandemic
Guţu-Chetruşca Corina , Guţu Aurel
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 28, Nr. 4 / 2021 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Проверка гипотезы статистической неразличимости среднесуточных значений скоростей ветра агроклиматических зон Приднестровья
Кирсанова Алла1 , Волконович Онорин1 , Гуцу-Кетрушка Корина2 , Скрипник Елена1 , Волконович Ина1
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Технический Университет Молдовы
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

The Photovoltaic Greenhouses - A Challenge for Republic of Moldova
Bostan Ion , Guţu Alexandru , Guţu-Chetruşca Corina
Technical University of Moldova
Sielmen Proceedings of the 13th international conference on electromechanical and power systems
Ediția 13. 2019. New Jersey, SUA. ISBN 978-172814011-7.
Disponibil online 26 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Cogenerarea în sere
Guţu Aurel , Guţu-Chetruşca Corina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.51. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-300-9.
Disponibil online 25 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Biomas torrefaction process
Grigorașenco Cristian , Guţu-Chetruşca Corina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chişinău CHP-1 retrofitting by the proces of installing gas turbines
Guţu-Chetruşca Corina , Guţu Aurel
Technical University of Moldova
Sielmen Proceedings of the 11th international conference on electromechanical and power systems
Ediția 11. 2017. New Jersey, SUA. ISBN 978-153861846-2.
Disponibil online 21 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectarea și analiza „sistem de distribuție pe orizontală - punct termic individual” pentru o clădire multietajată
Bogomolnîi Petru , Guţu-Chetruşca Corina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Adaptarea complexului energetic al Republicii Moldova la scimbările climatice  
Guţu Aurel , Guţu-Chetruşca Corina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 5 December, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-815
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Estimation of the theoretical cogeneration potential in Republic of Moldova
Guţu-Chetruşca Corina1 , Tumuruc Denis2
1 Technical University of Moldova,
2 Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică de pe lîngă Guvernul R.Moldova
Sielmen Proceedings of the 10th international conference on electromechanical and power systems
Ediția 10. 2015. Craiova, România. ISBN 978-606-567-284-0.
Disponibil online 7 August, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-898
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Heat pumps utilization in the pasteurization installation
Guţu Alexandru1 , Cartofeanu Vasile1 , Guţu-Chetruşca Corina2
1 Technical University of Moldova,
2 Moldovan Sustainable Energy Financing Facility
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Producerea peleţilor în instalaţie de poligenerare
Guţu Aurel , Guţu-Chetruşca Corina , Verdeş G.
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 23 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Sporirea eficienţei energetice în brutării
Chelmenciuc Corina , Guţu-Chetruşca Corina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.1. 2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-208-3.
Disponibil online 4 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Caracteristicile radiaţiei solare pe teritoriul Republicii Moldova
Guţu-Chetruşca Corina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1 / 2007 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-116. Vizualizări-1984
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Utilizarea energiei solare în split-instalaţiile de condiţionare
Guţu-Chetruşca Corina
Institutul de Energetica al AŞM
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I. 2005. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-62-145-7.
Disponibil online 2 August, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17