IBN
Închide
Arion Valentin
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Pumped-storage hydro power plants in Moldova: benefits for grid reliability and integration of variable renewables
Arion Valentin , Efremov Cristina
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trace tool usability assessment of energy efficiency measures for local energy autonomy promotion
Arion Valentin , Borosan Constantin
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Un nou model analitic al curbei clasate a sarcinii termice
Arion Valentin , Negură Călin
Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 21 May, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Compararea economică a opțiunilor – încălzire individuală sau încălzire centralizată
Lisnic Vadim , Arion Valentin
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regularizarea parametrilor instalațiilor de cogenerare 5-3000 kW, bazate pe aplicarea motoarelor cu ardere internă
Claichnet Nicolae , Negură Călin , Arion Valentin
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Evaluarea economică a tehnologiilor de cogenerare integrate în instalaţiile industriale
Chelmenciuc Corina , Arion Valentin
Universitatea Tehnică a Moldovei
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 28 November, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sporirea eficienţei energetice – o condiţie esenţială pentru dezvoltarea durabilă a ţării
Negură Călin1 , Stratan Mihai2 , Arion Valentin3
1 Ministerul Economiei, Moldova,
2 Agenţia pentru Eficienţă Energetică,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 28 November, 2017. Descarcări-25. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Considerarea inflaţiei în evaluarea proiectelor de eficienţă energetică şi energii regenerabile (abordare macroeconomică)
Arion Valentin , Bugaian Larisa , Hlusov Viorica , Negură Călin
Universitatea Tehnică a Moldovei
Sielmen, october 2015
Ediția 10-a. 2015. Craiova, România. ISBN 978-606-567-284-0.
Disponibil online 6 August, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Costurile tehnologiilor moderne de producere a electricităţii din biomasa solidă
Arion Valentin , Gherman Cristina , Şveţ Olga , Arseni Lucia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea economică a tehnologiilor ORC şi MAI de producere a energiei din biomasă solidă
Arion Valentin , Gherman Cristina , Arseni Lucia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fezabilitatea edificării unei centrale de cogenerare pe biomasă, ciclu combinat, cu gazeificarea integrată
Arion Valentin , Gherman Cristina , Borosan Constantin
Universitatea Tehnică a Moldovei
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Determinarea evoluţiei tarifului la o sursă de energie pe termen mediu şi lung
Arion Valentin , Boşcăneanu Anatol , Tutunaru Tatiana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2009 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fezabilitatea economico-financiară a producerii energiei electrice şi termice la mini-CET prin valorificarea biogazului
Arion Valentin , Gherman Cristina , Tutunaru Tatiana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2009 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Alocarea cheltuielilor la o instalaţie de cogenerare pe baza raportului costurilor la CTE şi CT
Arion Valentin , Apreutesii Viorica
Universitatea Tehnică a Moldovei
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I. 2005. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-62-145-7.
Disponibil online 1 August, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14