IBN
Închide
Borosan Constantin
Cuvinte-cheie (28): sistem de management energetic (1), plan de acțiune în domeniul eficienței energetice (1), intensitate energetică relativă (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Modelling of the National Energy System Development Scenarios
Borosan Constantin, Efremov Cristina
Technical University of Moldova
Forumul regional al energiei FOREN 2020
Ediția a XV-a . 2020. Craiova, România. .
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trace tool usability assessment of energy efficiency measures for local energy autonomy promotion
Arion Valentin, Borosan Constantin
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Analiza sensibilității gradului optim de cogenerare în acoperirea unei curbe de sarcină termică a consumatorului rezidențial
Borosan Constantin
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 23 September, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul de promovare și reglementare a cogenerării energiei și sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică în Republica Moldova
Negură Călin, Borosan Constantin
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 23 September, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Fezabilitatea edificării unei centrale de cogenerare pe biomasă, ciclu combinat, cu gazeificarea integrată
Arion Valentin, Gherman Cristina, Borosan Constantin
Universitatea Tehnică a Moldovei
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5