IBN
Închide
Donos Evlampie
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2024 - 3

Buna-credinţă în raporturile de muncă – între standard şi îndatorire
Donos Evlampie
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(68) / 2024 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 17 May, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții privind organizarea sistemului securității muncii în Republica Moldova
Donos Evlampie
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 12, Vol. II. 2024. Bălți. ISBN 978-9975-50-318-1.
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflecții asupra încetării contractului individual de muncă în rezultatul constatării îndeplinirii nesatisfăcătoare, în mod repetat, pe parcursul unui an a indicatorilor de performanță individuală
Donos Evlampie
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 9. 2024. Cahul. ISBN 978-9975-88-121-0.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 1

Contractarea serviciilor de utilităţi publice – între concepte și realităţi
Donos Evlampie
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Intellectus
Nr. 1 / 2023 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 July, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Salariul minim – tendințe și realități
Donos Evlampie
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Intellectus
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 2 January, 2023. Descarcări-23. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflecții asupra cumulului de funcții
Donos Evlampie
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Justiția - pilon fundamental al edificării statului de drept
1. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 18 June, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Încetarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului – reglementări și soluții
Donos Evlampie , Ciudin Oxana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 6. 2021. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4..
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-124. Vizualizări-929
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza situației în domeniul statutului consumatorului pe piața energetică a Republicii Moldova
Donos Evlampie , Stici Silvia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialogul social – între realități și perspective
Donos Evlampie
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 6. 2021. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4..
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituţia consumatorului de resurse energetice în legislaţia şi practica judiciară a Republicii Moldova şi a Uniunii Europene
Donos Evlampie1 , Stici Silvia2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Legal regulations regarding the status of eligible producer
Iarmenco Mihaela , Donos Evlampie
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legal regulations regarding the status of eligible producer
Iarmenco Mihaela12 , Donos Evlampie1
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Policies of consumer protection within the process of developing renewable energy sources
Iarmenco Mihaela1 , Donos Evlampie2
1 Doctoral School in Law, Political and Administrative Sciences, National Consortium AESM and UEPES "C. Stere",
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 16 / 2020 / ISSN - / ISSNe 2537-6187
Disponibil online 18 April, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Aspecte privind ajutoarele de stat
Donos Evlampie1 , Stici Silvia2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică de pe lîngă Guvernul R.Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-894-9.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Armonizarea legislaţiei Republicii Moldova din domeniul electoenergetic cu acquis-ul comunitar
Donos Evlampie1 , Şpac Violina2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică de pe lîngă Guvernul R.Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă – probleme şi soluţii
Donos Evlampie
Academia de Studii Economice din Moldova
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Nr. 1-3(44) / 2013 / ISSN 1810-7141
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă – probleme şi soluţii
Donos Evlampie
Academia de Studii Economice din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(148) / 2013 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 17 November, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţii de muncă în sectorul public – probleme şi tendinţe
Donos Evlampie
Academia de Studii Economice din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(149) / 2013 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 18 November, 2015. Descarcări-16. Vizualizări-831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Motive de concediere şi egalitate în drepturi
Donos Evlampie
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Nr. 3 / 2006 / ISSN 1810-7141
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19