IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(194) pentru indicele czu "347.2"
Proprietatea forţată şi perpetuă: trecut, prezent şi viitor
CZU : 347.23
Administrarea Publică
Nr. 4(76) / 2012 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul sociologiei juridice în studierea dezvoltării sistemului cadastru
CZU : 316.334.4:347.23
Administrarea Publică
Nr. 1-2(50) / 2006 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme şi perspective ale dezvoltării durabile a sistemului cadastrului bunurilor imobile
CZU : [347.214.2+349.4](478)
, , ,
Administrarea Publică
Nr. 2-3(47) / 2005 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadastrul în RM:Probleme şi perspective
CZU : [349.4+347.23](478)
, ,
Administrarea Publică
Nr. 3(43) / 2004 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practica judiciară
CZU : 347.235
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Nr. 1-3 / 2015 / ISSN 1810-7141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aria de aplicare a dreptului de retenţie
CZU : 347.2/.4
,
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Nr. 1-3 / 2015 / ISSN 1810-7141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un deceniu de transformări
CZU : 347.235:528.44+349.418
,
Intellectus
Nr. 3 / 2004 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Опыт применения договора орфейтинга
CZU : 347.29
Андриенко Bалентина
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 6(10) / 2014 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рішення суду як підстава для звернення стягнення на заставлене нерухоме майно
CZU : 347.27
Рашківська Вікторія
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 6(10) / 2014 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правовий режим спільної власності на нерухоме майно
CZU : 347.238
Лозовий Андрій
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 6(10) / 2014 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности правового регулирования регистрации вещных прав по законодательству Украины
CZU : 347.961+347.2
Дякович Мирослава
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(9) / 2014 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Суть общественных потребностей как основания для отчуждения земельных участков частной собственности в Украине
CZU : 347.214:332.22
Дудник Денис
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4(8) / 2014 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Інститут розлучення у ранньовізантійському законодавстві доби antejustiniani
CZU : 94(4)"313/1453"+347.237
Дячук Леонтій
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1(5) / 2014 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Институт принудительного отчуждения земельных участков: международно-правовой аспект
CZU : 347.234
Наконечный Андрей
Legea şi Viaţa
Nr. 2/2(278) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы принудительного прекращения права на долю в имуществе
CZU : 347.235(477)
Мирошниченко А., Рипенко Артем
Legea şi Viaţa
Nr. 2/2(278) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale cu statut special de guvernare din republica moldova
CZU : 342.9:347.23(478)
Legea şi Viaţa
Nr. 1(277) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемные аспекты прекращения имущественных прав на жилье в результате обращения взыскания на предмет ипотеки
CZU : 347.626:347.27(477)
Коваль Александр
Legea şi Viaţa
Nr. 1/2(277) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consfinţirea normelor de drept privat în constituţia Republicii Moldova
CZU : [342.4+347.23](478)
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un tratat multaşteptat în domeniul cadastrului
CZU : [347.214.2+349.4](478)
,
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(29) / 2013 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les limites du droit civil pour assurer l’equilibre contractuel en droit francais
CZU : 347.218.1:366.5(44)
,
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(63) / 2013 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 194