IBN
Închide
Cojocaru Violeta
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 27. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

History of codification of private law in the Republic of Moldova
Avornic Gheorghe1 , Cojocaru Violeta2 , Moraru Iulian2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Respectarea dreptului copilului la abitație în familie în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului
Cojocaru Violeta
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
Vol.2. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilirea echilibrului echitabil între interesele părinților și interesul superior al copilului
Cojocaru Violeta12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(55) / 2020 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Confusion – A Perfect Interference Between Competition and Industrial Property
Cojocaru Violeta , Moraru Iulian
State University of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(6) / 2020 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857-436X
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Fiducia – novelă în Codul civil al Republicii Moldova.
Cojocaru Violeta , Digori Irina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(51) / 2019 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-77. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile protecției copilului aflat în situație de risc și a copilului separat de părinți
Cojocaru Violeta , Cereteu Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(225-227) / 2019 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Redomicilierea persoanei juridice
Cojocaru Violeta , Melnic Dumitru
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-50-2..
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sănătatea publică și dezvoltarea durabilă în contextual acordului de asociere ale UE și Republicii Moldova
Cojocaru Violeta , Ciochină Elena
Academia de Studii Economice din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-50-2..
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Aspecte civile ale răpirii internaţionale de copii în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
Cojocaru Violeta , Şiman Corina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice
2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-812-7.
Disponibil online 27 February, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inechităţi legislative la incriminarea unor comportamente infracţionale: Cazul – art.278 CP RM (actul terorist)
Cojocaru Violeta
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice
2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-812-7.
Disponibil online 26 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile despăgubirii de asigurare
Cojocaru Violeta1 , Dodon Sergiu2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(108) / 2017 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 14 December, 2017. Descarcări-27. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zonele offshore: tendințe contemporane de schimbare a jurisdicției
Cojocaru Violeta1 , Melnic Dumitru2
1 Institutul Naţional al Justiţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(43) / 2017 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 20 December, 2017. Descarcări-31. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Cooperarea internaţională prin intermediul  reţelei judiciare europene
Cojocaru Violeta
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol.2. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-816-5.
Disponibil online 16 April, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelaţia dintre răspunderea disciplinară şi morală a magistratului
Cojocaru Violeta12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Consiliul Superior al Magistraturii
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(36) / 2016 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 12 May, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recunoaşterea şi efectele hotărarii de incuviinţare a adopţiei in dreptul internaţional privat
Cojocaru Violeta , Miron Oxana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(39) / 2016 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-25. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Dreptul magistraților la propria imagine
Cojocaru Violeta
Consiliul Superior al Magistraturii
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(32) / 2015 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 19 May, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitatea iniţierii procedurii de aderare la Convenţia privind acordurile de alegere a forului
Cojocaru Violeta
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice și economice
2015. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 October, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Cadrul legal al asistenţei judiciare internaţionale
Cojocaru Violeta12
1 Consiliul Superior al Magistraturii,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.2 . 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 6 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă
Cojocaru Violeta12
1 Consiliul Superior al Magistraturii,
2 Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(30) / 2014 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 7 May, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schemele de garantare a depozitelor în Uniunea Europeană
Cojocaru Violeta12 , Gribincea Lilia2
1 Consiliul Superior al Magistraturii,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.2 . 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 6 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 38