IBN
Închide
Guţu Dumitru
Cuvinte-cheie (10): reparcelare (1), parcelare (1), probleme actuale. (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2015 - 1

Результаты экспертного опроса по проблеме функционирования кадастра недвижимого имущества в Республике Молдова   (опыт социологического исследования)
Guţu Dumitru
Международный Независимый Университет Молдовы
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(31-32) / 2015 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 31 May, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Reparcelarea terenurilor agricole în Republica Moldova
Guţu Dumitru1, Guţu Vladimir2, Gorgan Maxim3
1 Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru,
2 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare ,
3 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(15-16) / 2011 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 15 June, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Problemele actuale în domeniul studierii cadastrului şi evaluării bunurilor imobile
Buzu Olga1, Guţu Dumitru1, Guţu Vladimir2
1 Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru,
2 Agenția Relații Funciare și Cadastru a RM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(33) / 2010 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-20. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vânzarea-cumpărarea terenurilor cu destinaţie agricolă persoanelor fizice şi juridice străine în viziunea experţilor
Guţu Vladimir, Guţu Dumitru
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Administrarea Publică
Nr. 4(68) / 2010 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Privatizarea – premisă obiectivă a creării sistemului cadastral
Guţu Vladimir, Gorgan Maxim, Guţu Dumitru
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(28) / 2009 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Значимость кадастровой информации: опыт исследования
Гуцу Владимир, Guţu Dumitru, Guţu Olga
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 8 / 2007 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Rolul sociologiei juridice în studierea dezvoltării sistemului cadastru
Guţu Dumitru
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1-2(50) / 2006 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Probleme şi perspective ale dezvoltării durabile a sistemului cadastrului bunurilor imobile
Guţu Vladimir, Gînju Valeriu, Guţu Dumitru, Guţu Olga
Administrarea Publică
Nr. 2-3(47) / 2005 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 1

Cadastrul în RM:Probleme şi perspective
Guţu Vladimir1, Guţu Dumitru2, Botnarenco Ion1
1 Academia de Administrare Publică,
2 Agenția Relații Funciare și Cadastru a RM
Administrarea Publică
Nr. 3(43) / 2004 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-25. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9