IBN
Închide
Nagoreanscaia Aliona
Cuvinte-cheie (13): resurse educaţionale deschise (2), spin density wave (1), limbajul HTML. (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Utilizarea resurselor educaționale deschise la studiul limbajului HTML
Nagoreanscaia Aliona
Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, mun. Bălţi
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Dezvoltarea competentelor digitale prin intermediul resurselor educationale deschise
Nagoreanscaia Aliona
Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, mun. Bălţi
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3369-3-2.
Disponibil online 6 May, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de implementare a resurselor educaționale deschise la orele de informatică
Nagoreanscaia Aliona
Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, mun. Bălţi
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea aplicarii resurselor educaționale deschise la orele de informatică
Nagoreanscaia Aliona
Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, mun. Bălţi
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul superior: clasic versus modern
Vol. II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-290-8.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica utilizării resurselor educaţioale deschise
Nagoreanscaia Aliona
Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, mun. Bălţi
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica utilizării resurselor educaționale deschise în procesul de instruire
Nagoreanscaia Aliona
Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, mun. Bălţi
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-271-7.
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Provocări la implementarea resurselor educaţionale deschise
Nagoreanscaia Aliona
Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, mun. Bălţi
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 21 December, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea resurselor educaționale deschise în predarea Fizicii
Nagoreanscaia Aliona
Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, mun. Bălţi
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-239-7.
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea resurselor educationale deschise ın procesul de instruire a disciplinelor exacte
Nagoreanscaia Aliona
Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, mun. Bălţi
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3276-0-2.
Disponibil online 8 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea resurselor educaționale digitale în procesul instructiv – educativ
Nagoreanscaia Aliona
Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, mun. Bălţi
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogia învățământului primar și preșcolar
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-232-8.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Formarea şi evaluarea competenţelor elevilor în cadrul lecţiilor de informatică
Nagoreanscaia Aliona
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Dependenţa diagramei de fază de câmpul magnetic
Nagoreanscaia Aliona
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 09, Vol.1. 2014. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-061-6.
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12