Dependenţa diagramei de fază de câmpul magnetic
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
78 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-21 20:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
536.2 (30)
Conducerea căldurii. Transferul de căldură (28)
SM ISO690:2012
NAGOREANSCAIA, Aliona. Dependenţa diagramei de fază de câmpul magnetic. In: Interuniversitaria. Ediția 09, Vol.1, 16 mai 2013, Bălți. Bălți, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2014, pp. 16-18. ISBN 978-9975-50-061-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Interuniversitaria
Ediția 09, Vol.1, 2014
Colocviul "Interuniversitaria"
Bălți, Moldova, 16 mai 2013

Dependenţa diagramei de fază de câmpul magnetic


CZU: 536.2
Pag. 16-18

Nagoreanscaia Aliona
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 17 martie 2020


Rezumat

A theory of thermodynamic properties of a spin density wave (SDW) in a quasi-twodimensional system (with a preset impurity concentration x) is constructed. We choose an anisotropic dispersion relation for the electron energy and assume that external magnetic field H has an arbitrary direction relative to magnetic moment MQ. The phase diagram ( ) is constructed. The effect of the magnetic field on magnetic transition temperature TM is analyzed for HzH σ = 0. The effect of anisotropy of the electron energy spectrum on the investigated physical quantities is also analyzed.

Cuvinte-cheie
spin density wave, phase diagram, magnetic field, superconductivity, magnetism