IBN
Închide
Filipov Valeriu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Necesitatea de stimulare și restabilire a sursei bioelectromagnetice în funcție de modelarea efortului psihofizic al personalității elevilor
Grimalschi Teodor1 , Filipov Valeriu2
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Liceul Teoretic „Alecu Russo”, s. Cojușna, r. Strășeni
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-98-8.
Disponibil online 12 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea metodologiei de formare și evaluarea educației fizice atitudinale în scopul perfecțiunii fizice și sporirea gradului capacității de muncă fizică și intelectuală
Nastas Natalia1 , Filipov Valeriu2
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Liceul Teoretic „Alecu Russo”, s. Cojușna, r. Strășeni
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-99-5.
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Considerații referitoare la componentul cognitiv al programelor curriculare de educație fizică (ediția 2010 și 2019) pentru ciclul liceal
Moțoc Serghei1 , Filipov Valeriu2 , Sava Panfil3
1 Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM,
2 Liceul Teoretic „Alecu Russo”, s. Cojușna, r. Strășeni,
3 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-093-5.
Disponibil online 24 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portfolio - component part of the cognitive competences assessment system for pupils and students
Nastas Natalia1 , Filipov Valeriu2 , Dumitru Răzvan Constantin3
1 State University of Physical Education and Sport,
2 Liceul Teoretic „Alecu Russo”, s. Cojușna, r. Strășeni,
3 "Vasile Alecsandri" University of Bacau
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 36(2) / 2020 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portofoliul - parte componentă a sistemului de evaluare a competenţelor cognitive ale elevilor şi studenților
Nastas Natalia1 , Filipov Valeriu2 , Dumitru Răzvan Constantin3
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Liceul Teoretic „Alecu Russo”, s. Cojușna, r. Strășeni,
3 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 36(2) / 2020 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Densitatea pedagogică și motrice a lecţiei de educaţie fizică în clasele primare
Sava Panfil1 , Vîrlan Igor2 , Filipov Valeriu3
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Gimnaziul „Savciuc Mihail” s. Buşila, r-l Ungheni ,
3 Liceul Teoretic „Alecu Russo”, s. Cojușna, r. Strășeni
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-269-4.
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Formarea competenţelor cognitive generale, speciale şi psihomotrice la lecţiile de educaţie fizică prin aplicarea mijloacelor nestandard ale muzicii funcţionale şi ale antrenamentului în circuit
Nastas Natalia1 , Filipov Valeriu2
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Liceul Teoretic „Alecu Russo”, s. Cojușna, r. Strășeni
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 30(1) / 2018 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 9 December, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul dezvoltării calităţilor motrice şi antrenarea acestora în cadrul activităţii independente a elevului desfăşurate la domiciliu
Sava Panfil1 , Filipov Valeriu2 , Voiniţchi Vitalie3
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Liceul Teoretic „Alecu Russo”, s. Cojușna, r. Strășeni,
3 Gimnaziul Rudi, Soroca
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 21 December, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-715
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Training the general, special and psychomotric cognitive competences in physical education lessons through the non-standard means of functional music and training in circuit
Nastas Natalia1 , Filipov Valeriu2
1 State University of Physical Education and Sport,
2 Liceul Teoretic „Alecu Russo”, s. Cojușna, r. Strășeni
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 30(1) / 2018 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Evaluarea sarcinilor pentru acasă la disciplina de studii educaţie fizică
Sava Panfil , Voiniţchi Vitalie , Filipov Valeriu
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul întrunirilor metodice în dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice de educaţie fizică
Sava Panfil1 , Filipov Valeriu , Voiniţchi Vitalie2
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Gimnaziul Rudi, Soroca
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Educaţia olimpică a elevilor prin intermediul valorilor Muzeului sportiv şcolar
Sava Panfil1 , Filipov Valeriu2
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Liceul Teoretic „Alecu Russo”, s. Cojușna, r. Strășeni
Cercetarea şi valorificare patrimoniului naţional şi universal în învăţământul preuniversitar Patrimoniul cultural naţional şi universal în sistemul educaţional
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-291-4.
Disponibil online 25 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12