IBN
Închide
Nastas Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

The role of modern language in the development of performances in the field of physical culture
Nastas Natalia
State University of Physical Education and Sport
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-98-8.
Disponibil online 12 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea metodologiei de formare și evaluarea educației fizice atitudinale în scopul perfecțiunii fizice și sporirea gradului capacității de muncă fizică și intelectuală
Nastas Natalia1 , Filipov Valeriu2
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Liceul Teoretic „Alecu Russo”, s. Cojușna, r. Strășeni
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-99-5.
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Aspecte pedagogice și organizaționale ale luptei cu dopajul în sport
Triboi Vasile , Nastas Natalia
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 35(1) / 2020 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 29 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedagogical and organizational aspects in the fight against doping in sport
Triboi Vasile , Nastas Natalia
State University of Physical Education and Sport
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 35(1) / 2020 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 29 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portfolio - component part of the cognitive competences assessment system for pupils and students
Nastas Natalia1 , Filipov Valeriu2 , Dumitru Răzvan Constantin3
1 State University of Physical Education and Sport,
2 Liceul Teoretic „Alecu Russo”, s. Cojușna, r. Strășeni,
3 "Vasile Alecsandri" University of Bacau
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 36(2) / 2020 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portofoliul - parte componentă a sistemului de evaluare a competenţelor cognitive ale elevilor şi studenților
Nastas Natalia1 , Filipov Valeriu2 , Dumitru Răzvan Constantin3
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Liceul Teoretic „Alecu Russo”, s. Cojușna, r. Strășeni,
3 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 36(2) / 2020 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Competența interculturală în predarea limbii străine studenților din domeniul culturii fizice
Nastas Natalia
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 31(2) / 2018 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 1 May, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţelor cognitive generale, speciale şi psihomotrice la lecţiile de educaţie fizică prin aplicarea mijloacelor nestandard ale muzicii funcţionale şi ale antrenamentului în circuit
Nastas Natalia1 , Filipov Valeriu2
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Liceul Teoretic „Alecu Russo”, s. Cojușna, r. Strășeni
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 30(1) / 2018 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 9 December, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intercultural competence in teaching foreign language to the students from the physical education domain
Nastas Natalia
State University of Physical Education and Sport
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 31(2) / 2018 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia testărilor specifice în gimnastica artistică feminină
Buftea Victor , Nastas Natalia
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 32(3) / 2018 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 16 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The methodology of the specific tests in feminine artistic gymnastics
Buftea Victor , Nastas Natalia
State University of Physical Education and Sport
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 32(3) / 2018 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 16 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Training the general, special and psychomotric cognitive competences in physical education lessons through the non-standard means of functional music and training in circuit
Nastas Natalia1 , Filipov Valeriu2
1 State University of Physical Education and Sport,
2 Liceul Teoretic „Alecu Russo”, s. Cojușna, r. Strășeni
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 30(1) / 2018 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Formarea limbajului profesional englez la studenţii din domeniul culturii fizice
Nastas Natalia
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 28(2) / 2017 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Importance of Promoting English Language for Future Specialists from Physical Education Domain
Nastas Natalia
State University of Physical Education and Sport
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
2017. Iași, România. .
Disponibil online 28 December, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-1546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Importance of Studying Foreign Languages Texts for Athletes Specialized in Fitness
Nastas Natalia
State University of Physical Education and Sport
3rd Central and Eastern European LUMEN
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-973-166-461-3.
Disponibil online 2 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Training the professional english language to students in the field of physical culture
Nastas Natalia
State University of Physical Education and Sport
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 28(2) / 2017 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16