IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-08 10:36
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)62
  2018  (3 din 2)93
  2017  (2 din 2)55
  2016  (2 din 2)58
  2015  (4 din 4)58
  2014  (4 din 4)56
  2013  (4 din 4)51
  2012  (4 din 4)0
  2011  (2 din 4)0
  2010  (3 din 4)0
  2009  (3 din 4)49
imagine

pISSN: 1857-4114
eISSN: 2537-6438
Ştiinţa Culturii Fizice
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei fizice şi sportului.Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei. Curriculumul de formare a cadrelor didactice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2009 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole4821894953558360
Volume3389509884
Total5152790044442

Vizualizări   1571Descărcări   48

Conţinutul numărului de revistă

Formarea parteneriatului în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică

5-8

CZU: 373.3:796.011

Leşco Victoria

Forming the partnership in the physical education of the school pupils

9-12

CZU: 373.3:796.011

Leşco Victoria

Formarea competenţelor cognitive generale, speciale şi psihomotrice la lecţiile de educaţie fizică prin aplicarea mijloacelor nestandard ale muzicii funcţionale şi ale antrenamentului în circuit

13-17

CZU: 796.011:373

Nastas Natalia, Filipov Valeriu

Training the general, special and psychomotric cognitive competences in physical education lessons through the non-standard means of functional music and training in circuit

18-22

CZU: 796.011:373

Nastas Natalia, Filipov Valeriu

Eficiența utilizării jocurilor de mișcare la ciclul primar în vederea realizării obiectivelor programei școlare pentru minivolei

23-26

CZU: 796.2:373.016

Ungurean Bogdan Constantin

The efficiency of using movement games in primary school in attaining the school syllabus objectives for mini-volleyball

27-30

CZU: 796.2:373.016

Ungurean Bogdan Constantin

Анализ системы физической подготовки в иностранных армиях

31-36

CZU: 796.082+37.014.5

Донцов Сергей

Analysis of the physical training sistem in foreign armies

37-41

CZU: 796.082+37.014.5

Donțov Serghei

Aspecte teoretico-metodologice ale activităților corporale dificile în formarea comportamentului motrice al gimnaștilor

42-46

CZU: 796.42

Buftea Victor

Theoretical and methodological aspects of the difficult physical activities in the training process of the gymnasts’ motor behavior

47-51

CZU: 796.42

Buftea Victor

Studiu privind eficienţa acţiunilor de joc ale echipei naţionale a României la Campionatul Mondial de Handbal Feminin, Germania 2017

52-54

CZU: 796.322(498)

Leuciuc Florin-Valentin, Timofte Mihai, Ciubotaru Mihai, Andrei Iulian

Study on the efficiency of the game actions of the Romanian national team at the women world handball championship Germany 2017

55-57

CZU: 796.322(498)

Leuciuc Florin-Valentin, Timofte Mihai, Ciubotaru Mihai, Andrei Iulian

Специально-подготовительные средства силовой направленности в тренировке гребцов на общеподготовительном этапе при развитии специальной выносливости

58-61

CZU: 796.015.1:797.12

Берзан Сергей, Побурный Павел

Special-preparatory means of force direction in the training of the rowers at the general preparation stage at development of special endurance

62-65

CZU: 796.015.1:797.12

Berzan Sergiu, Poburnyi Pavel

Оптимизация силовой подготовки борцов - как важный фактор эффективности спортивных достижений

66-71

CZU: 796.015.12:796.8

Манолаки Виктор

Optimization of strength training for wrestlers - as an important efficiency factor of sport achievements

72-76

CZU: 796.015.12:796.8

Manolachi Victor

Особенности индивидуальной манеры ведения боя в боксе

77-81

CZU: 796.83

Нелепенко Сергей, Деркаченко Иван, Полевая-Секэряну Анжела

Individual manner particularities of fight conduct in boxing

82-85

CZU: 796.83

Nelepenko Serghei, Dercacenko Ivan, Polevaia-Secareanu Angela

Estimarea indicilor stării de sănătate a polițiștilor de frontieră încadrați în programul de refacere și recreere a organismului

86-89

CZU: 614.39:352/354

Donțova Natalia

Estimation of health indices of the border guards employed in the program of recovery and recreation of the body

90-93

CZU: 614.39:352/354

Donțova Natalia

Rolul exercițiilor fizice în reabilitarea pacienților cu miopatii inflamatorii idiopatice

94-97

CZU: 616-021.3:615.8

Loghin-Oprea Natalia, Vetrilă Snejana, Mazur-Nicorici Lucia, Caun Elena, Mazur Minodora

The role of physical exercises in the management of patients with idiopatic inflamatory miopathies

98-101

CZU: 616-021.3:615.8

Loghin-Oprea Natalia, Vetrilă Snejana, Mazur-Nicorici Lucia, Caun Elena, Mazur Minodora

Metode și mijloace de refacere și recreere a organismului polițiștilor de frontieră

102-105

CZU: 614.39:352/354

Moroşan Raisa, Donțova Natalia, Moroşan Ion

Methods and means of recovery and recreation of the border guard body

106-109

CZU: 614.39:352/354

Moroşan Raisa, Donțova Natalia, Moroşan Ion

Particularități privind managementul activităților motrice de timp liber (loisir)

110-114

CZU: 796.035

Popescu Lucian, Abalaşei Beatrice Aurelia

Articularities regarding the management of leisure motor activities

115-119

CZU: 796.035

Popescu Lucian, Abalaşei Beatrice Aurelia

Analiza somatoscopică a deficiențelor coloanei vertebrale a copiilor de vârstă prepubertară

120-124

CZU: 796.015.2:615.825:31.71

Râşneac Boris, Constantinescu Mihai

Analysis and somatoscopic interpretation of the spinal column

125-129

CZU: 796.015.2:615.825:31.71

Râşneac Boris, Constantinescu Mihai

Recuperarea unui pacient post infarct miocardic prin hidrokinetoterapie

130-132

CZU: 616.127:615.8

Vizitiu Elena, Benedek Florian

Patient recovery post myocardial heart attack with hydrotherapy

133-135

CZU: 616.127:615.8

Vizitiu Elena, Benedek Florian

Comorbiditațile la pacienții cu osteoartroza genunchiului influențeaza sau nu programul kinetoterapeutic

136-141

CZU: 616.728.3:615.8

Vizdoagă Anatolie, Salaru Virginia, Mazur-Nicorici Lucia, Mazur Minodora

Impact of comorbidities in patients with knee osteoartritis on the kinetotherapeutic program

142-147

CZU: 616.728.3:615.8

Vizdoagă Anatolie, Salaru Virginia, Mazur-Nicorici Lucia, Mazur Minodora

Rolul limbii engleze în formarea specialiştilor din sfera turismului

148-151

CZU: 811.111:379.851

Bîrsa Elena, Onoi Mihail

The role of the english language in training of specialists in tourism

152-155

CZU: 811.111:379.851

Bîrsa Elena, Onoi Mihail

Modalități de combatere a fenomenului ”discriminare” în formarea profesională a persoanelor cu dizabilități

156-158

CZU: [364.04:364.262]:376.3

Lisnic Elena

Means of combating the discrimination phenomenon in professional training of disabled persons

159-161

CZU: [364.04:364.262]:376.3

Lisnic Elena

Aspecte actuale privind necesitatea pregătirii cadrelor de specialitate în unitățile de învățământ superior

162-164

CZU: 378.13:37.013.3

Triboi Vasile, Dorgan Viorel

Current issues regarding the need to train specialists in higher education establishments

165-167

CZU: 378.13:37.013.3

Triboi Vasile, Dorgan Viorel