Utilizarea metodologiei de formare și evaluarea educației fizice atitudinale în scopul perfecțiunii fizice și sporirea gradului capacității de muncă fizică și intelectuală
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
15 0
SM ISO690:2012
NASTAS, Natalia; FILIPOV, Valeriu. Utilizarea metodologiei de formare și evaluarea educației fizice atitudinale în scopul perfecțiunii fizice și sporirea gradului capacității de muncă fizică și intelectuală. In: Sport. Olimpism. Sănătate. Ediția 6, 16-18 septembrie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Editura USEFS, 2021, pp. 102-108. ISBN 978-9975-131-99-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 6, 2021
Congresul "Sport. Olimpism. Sănătate"
Chişinău, Moldova, 16-18 septembrie 2021

Utilizarea metodologiei de formare și evaluarea educației fizice atitudinale în scopul perfecțiunii fizice și sporirea gradului capacității de muncă fizică și intelectuală


Pag. 102-108

Nastas Natalia1, Filipov Valeriu2
 
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Liceul Teoretic „Alecu Russo”, s. Cojușna, r. Strășeni
 
Disponibil în IBN: 26 noiembrie 2021


Rezumat

The renewed curriculum establishes multiple and varied educational objectives targeting the fields: cognitive, psychomotor and attitudinal ones. The paper pays attention to the aspect related to the deep awareness and qualitative achievement of many educational objectives, but especially those related to the formation and evaluation of students 'attitudes regarding the observance of the motor regime, to the stimulation of students' learning motivation through continuous skills training, both motor and affective, which aims at the process of formation, education of manifestation and mastery of feelings of joy, sadness, respect, appreciation, etc. Teachers are required to know the taxonomy of emotional goals, which includes the acquisition of values, attitudes, interests that play a major role in shaping the motivation to practice exercise.

Cuvinte-cheie
attitudes, Exercise, skills, physical education lesson