IBN
Închide
Paşa Lilia
Cuvinte-cheie (39): nested-PCR (2), MuDR (2), Activator (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10

2022 - 1

Utilizarea resurselor video ale bibliotecii digitale educatieonline.md în predareaînvățareamodulului „Ecologia și protecția mediului” în clasa a XII-a
Paşa Lilia
Liceul Teoretic „Natalia Gheorghiu”
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Oportunitățile proiectelor eTwinning pentru abordarea creativă și interdisciplinară a conținuturilor curriculum de biologie
Paşa Lilia
Liceul de Limbi Moderne şi Management, Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Identificarea moleculară a alernaria alternata în plantele de grâu, la diferite faze de dezvoltare
Paşa Lilia , Cuzneţova Irina , Mitin Valentin , Ignatova Zoia , Tumanova Lidia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Molecular examination of tomato plants whith TYLCV- like symptoms
Diaghileva A. , Mitin Valentin , Paşa Lilia , Tumanova Lidia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(330) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-813
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

The perspective primers of transposable element activator used to highlight the molecular polymorphism of sweet pepper varieties
Diaghileva A. , Mitin Valentin , Paşa Lilia , Tumanova Lidia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 7 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The primers from the MuDR transposon – molecular markers of tomatoes genotypes
Paşa Lilia , Mitin Valentin , Diaghileva A. , Tumanova Lidia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(326) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 9 July, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The primers from the TIR of MUDR Transposon – molecular markers for tomato genotypes
Paşa Lilia , Mitin Valentin , Diaghileva A. , Tumanova Lidia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 7 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Analiza genotipurilor de soia cu utilizarea primerilor elementului transposabil MUDR
Tumanova Lidia , Deaghileva Angela , Mitin Valentin , Paşa Lilia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 27 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Evidentierea AND-polimorfizmului tomatelor cu utilizarea primerilor elementului transponsabil MUDR
Tumanova Lidia , Deaghileva Angela , Mitin Valentin , Paşa Lilia
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Primerii omologi transpozonului activator în evidenţierea polimorfi smului molecular al genomurilor vegetale
Paşa Lilia
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(318) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Комплексные соединения молибдена и ванадия как возможные стимуляторы биосинтеза внеклеточных целлюлаз микромицета Penicillium expansum CNMN FD 05 C
Чилочи Александра1 , Тюрина Жанета1 , Болога О. А.2 , Клапко Светлана1 , Лаблюк Светлана1 , Коропчану Эдуард2 , Rija Andrei2 , Паша Лилия1
1 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(318) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-1346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Transposonii ADN în genomul de mărar (Anethum Graveolens L.)
Paşa Lilia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
International Conference of Young Researchers
Ediția 8. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

„AC-LIKE” transposonii în genomurile plantelor superioare
Deaghileva Angela , Paşa Lilia , Mitin Valentin , Tumanova Lidia
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(308) / 2009 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-865
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 2

Комплексные соединения Ni(II) и Cu(II) на основе тиопроизводных гидразонов и их влияние на поцесс ферментообразования некоторых штаммов рода Penicillium
Чилочи Александра1 , Тюрина Жанета1 , Проскина Н.2 , Гэрбэлэу Николай2 , Dragancea Diana1 , Паша Лилия1 , Кланко С.1 , Лаблюк Светлана1
1 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы
Чугаевская конференция по координационной химии
2005. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Комплексные соединения молибдена как возможные стимуляторы внеклеточных s-глюкозидаз микромицета Penicillium expansum CNM FD 05
Чилочи Александра1 , Тюрина Жанета1 , Болога О. А.2 , Паша Лилия1 , Лаблюк Светлана1 , Гэрбэлэу Николай2
1 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы
Чугаевская конференция по координационной химии
2005. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15