IBN
Închide
Mitin Valentin
Cuvinte-cheie (52): PCR (4), Fusarium (3), qPCR (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 17. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 4

Assessment of the load of tomato plants by phytoplasma
Bahşiev Aighiuni, Mitin Valentin, Mitina Irina, Zamorzaeva Irina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 14 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparative assessment of Alternaria quantity in tomatoes
Deaghileva Angela, Mitin Valentin, Grăjdieru Cristina, Tumanova Lidia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 14 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detection of potentially mycotoxigenic fungi in grain
Mitina Irina, Mitin Valentin, Kuznetsova Irina, Ignatova Zoia, Tumanova Lidia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of toxigenic fungi content in maize seed material using real-time PCR
Tumanova Lidia, Grăjdieru Cristina, Mitina Irina, Mitin Valentin
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Detection and quantification of mycotoxigenic fungi in maize by real-time PCR
Mitina Irina1, Mitin Valentin1, Tumanova Lidia1, Zgardan Dan2, Sturza Rodica2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 22 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identification of mycotoxin-producing fungi from several fungal genera associated with maize
Tumanova Lidia, Grăjdieru Cristina, Mitin Valentin, Mitina Irina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 4-a. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some aspects of primer design for real time pcr with sybr green as a dye
Mitin Valentin, Mitina Irina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Выявление в почве продуцентов микотоксинов по генам, участвующим в синтезе микотоксинов
Митина Ирина, Митин Валентин, Туманова Лидия
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 25 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменение спектра фитопатогенов рода Fusarium и рода Myrothecium при предпосевной обработке семян пшеницы фунгицидом Shell 120FS
Кузнецова Ирина, Митин Валентин, Митина Ирина
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Elaborarea primerilor specifici pentru identificarea moleculară a fungilor din G. Gaeumannomyces
Deaghileva Angela, Mitin Valentin, Tumanova Lidia, Grăjdieru Cristina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identification of DNA of pathogens from Fusarium genus in maize plants (Zea mays L.)
Tumanova Lidia, Grăjdieru Cristina, Mitin Valentin
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testarea primerilor specifici pentru detecția 'Candidatus Phytoplasma solani'
Bahşiev Aighiuni, Mitin Valentin, Zamorzaeva Irina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Detecţia moleculară a Penicillium Chrysogenum şi P. Brevicompactum la diferite soiuri de mere
Bahşiev Aighiuni, Grăjdieru Cristina, Tumanova Lidia, Mitin Valentin, Mitina Irina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și EcologicăProtecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molecular identification of phytopathogens in soil
Mitina Irina, Deaghileva Angela, Mitin Valentin, Ignatova Zoia, Kuznetsova Irina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molecular identification of some fungi species that cause apple deterioration during storage
Grăjdieru Cristina, Bahşiev Aighiuni, Tumanova Lidia, Mitin Valentin, Mitina Irina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și EcologicăProtecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 July, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitoring of Alternaria spp. and Fusarium spp. Mixed infections in symptomless tomato plants, using molecular methods of plant pathogen identification
Deaghileva Angela, Mitin Valentin, Grăjdieru Cristina, Tumanova Lidia
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Identificarea moleculară a alernaria alternata în plantele de grâu, la diferite faze de dezvoltare
Paşa Lilia, Cuzneţova Irina, Mitin Valentin, Ignatova Zoia, Tumanova Lidia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Molecular examination of tomato plants whith TYLCV- like symptoms
Deaghileva Angela, Mitin Valentin, Paşa Lilia, Tumanova Lidia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(330) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mycoplasma faucium при раке молочной железы
Туманова Лидия1, Митин Валентин1, Botnariuc Natalia2, Мереуца Ион 2, Chilaru (Chiaburu) Simona2, Cotruţă Alexandru2, Cudina Elena2, Cucieru Anatolii2, Cucieru Valerian2, Odobescu Oxana2, Roşculeţ Vadim2, Şveţ Veronica2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы,
2 ПМСУ Институт Онкологии Молдовы
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 2(28-2) / 2016 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 12 December, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

The perspective primers of transposable element activator used to highlight the molecular polymorphism of sweet pepper varieties
Deaghileva Angela, Mitin Valentin, Paşa Lilia, Tumanova Lidia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 7 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25