„AC-LIKE” transposonii în genomurile plantelor superioare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
837 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-13 09:32
SM ISO690:2012
DEAGHILEVA, Angela; PAŞA, Lilia; MITIN, Valentin; TUMANOVA, Lidia. „AC-LIKE” transposonii în genomurile plantelor superioare. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2009, nr. 2(308), pp. 70-73. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 2(308) / 2009 / ISSN 1857-064X

„AC-LIKE” transposonii în genomurile plantelor superioare

Pag. 70-73

Deaghileva Angela, Paşa Lilia, Mitin Valentin, Tumanova Lidia
 
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2013


Rezumat

Elementele genetice mobile sau elementele transpozabile (ET) constituie componenţi esenţiali ai genomului eucariotelor, transpoziţia şi acumularea lor constituind, practic, forţa majora în evoluţia acestora. În dependenţă de mecanismul transpoziţiei ET sunt divizate în două clase. Elementele clasei I sau retrotranspozonii, prezintă un mecanism de transpoziţie „copie-inseră” mediat de ARN. Elementele clasei II sau transpozonii, utilizează un intermediar ADN, transpoziţia lor asigurîndu-se printr-un proces de tipul „taie-inseră”. Transpozonii constituie clasa majoritară de EGM identificate în genomul plantelor şi se caracterizează prin prezenţa la capete a repetiţiilor inverse terminale (TIR) [1, 2].