IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(66) pentru cuvîntul-cheie "labor market"

Lipsa in activitatea angajatorului a forței de muncă calificate ce nu poate fi asigurată din resursele umane autohtone: temei legal pentru angajarea in muncă a străinilor

Furculiţă Andrei
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea imaginii instituţiei de învăţământ superior prin creşterea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii
Bîrcă Alic
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimarea efectelor social-economice ale migraţiei rurale din Republica Moldova

Gorobievschi Svetlana, Dorofeev Liuba
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fenomenul ocupării informale şi impactul acestuia asupra economiei

, Gherman Olimpiu
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influența COVID-19 privind viața social-economică a populației din punctul de vedere al egalității de gen în R. Moldova

Bogdanova Svetlana
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ocupații cu profil educațional pe piața muncii din Republica Moldova:oportunități pentru învățământul superior

Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficiența utilizării tic în procesul de pregătire a specialiștilor din domeniul sociojuridi

12
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pactul Ribbentrop-Molotov și Statul Moldovenesc contemporan
Administrarea Publică
Nr. 4(56) / 2007 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Программа оживления экономики РМ
Crapivca Igor, Leşan I.
Administrarea Publică
Nr. 3(55) / 2007 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проблемы и перспективы развития рынка труда Республики Крым

, Domojilkina Janna
Институт экономики и управления ФГАОУ ВО КФУ им. В. И. Вернадского
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние высшего профессионального образования на социальную мобильность молодежи

Kudlaeva V., Bogatîriova M.
Башкирский государственный университет, г. Уфа
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factorii de influență asupra mobilității forței de muncă a Republicii Moldova

Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 1 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza pieţei forţei de muncă din Republica Moldova în codiţiile de criză
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 10 / 2010 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 31 October, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Адаптация мигрантов как фактор устойчивого развития общества
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Migraţia - componentă a securităţii economice a statelor

Golovataia Ludmila
Институт международных отношений Молдовы
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Theoretical-practical aspect of the protection of people looking for a job in the Republic of Moldova

Focşa Tatiana
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinamica convergenței pieței muncii din R.Moldova

Lazari Silvia
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul marketingului și comunicării asupra pieței muncii

Lazari Silvia
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul dezechilibrelor de pe piata muncii asupra decalajelor regionale în România

Bălan Mariana
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.28. 2016. Iași, România. ISBN 978-606-685-476-4.
Disponibil online 27 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfecționarea procesului de tranziție a tinerilor de la învățământul superior la piața muncii

Garbuz Veronica
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-28. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 66