IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(49) pentru cuvîntul-cheie "war"

Concepte de bază ale fenomenului amenințărilor hibride

Pareniuc Alexandru, Beda Vasili
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viaţa şi activitatea lui Teodor Nencev

Nastas Jeni
Patrimoniul cultural naţional şi universal:
2014. Chişinău. ISBN 978-9975-51-611-2.
Disponibil online 14 June, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lumea contemporană în spectacolul teatral

Koroliova Elfrida
Arta
Nr. 2(AAV) / 2019 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Securitatea regională în condițiile confruntării

Roşca Ludmila
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sudul Basarabiei și războiul Crimeii. 1853-1856

Leşcu Anatol
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-49. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pandemiile de ciumă în epoca medievală: aspecte istorice, medicale și etnoculturale

Arapu Valentin1, Arapu Gabriel2
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Separatismul – o ameninţare asupra securităţii omenirii

Bulbaş Alin, Hariton Nicolae
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The impact of Warld War II on the architectural urbanism: example of SSSR and Germany

Solomonenco Anastasia
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 3 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Securitatea Republicii Moldova în contextul războiului din Ucraina

Colaţchi Angela1, Petrea Loredana2, Mihailov Nicolae2
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
2022. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 August, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regele Ferdinand I, Alexandru Marghiloman și Unirea Basarabiei

Rotaru Jipa12
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1(S) / 2022 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 7 May, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Демонизация войны как проблема социальной реальности

Şerșneova Oliga
Белорусский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The analysis of the comparative law elements on the activity of mercenaries in the experience of the commonwealth of independent states (CIS)

Cojocaru Radion, Soroceanu Igor
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Fiat Iustitia
Nr. 1 / 2019 / ISSN 1224-4015
Disponibil online 12 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Călătorie la capătul nopții” prin prisma sociocriticii
Popa Oxana
Intertext
Nr. 1-2(41-42) / 2017 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 5 September, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terorismul internațional - un factor destabilizator al securităţii internaționale

Batîr Cristina
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978‐9975‐3527‐2‐7..
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Genocidul rohingya

Serescu Adrian Răzvan
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2020. Chisinau–Cazan–Galati. ISBN 978-9975-3423-3-9.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuţii româneşti la dezbaterea problemelor păcii şi războiului în perioada interbelică

Popa Elena Luiza
Limba Română
Nr. 7-12(273-278) / 2022 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Despre frivolitatea fiinţei şi alte lucruri disjuncte din viaţa noastră

Caraman Viorica-Ela
Limba Română
Nr. 7-12(273-278) / 2022 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Găgăuzii şi românii. Aspecte din viaţa culturală şi socială a găgăuzilor în perioada interbelică

Bejan Ștefan
Limba Română
Nr. 5-6(271-272) / 2022 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montana

Popescu Alexandru
Limba Română
Nr. 3-4(269-270) / 2022 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 18 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Şi să ştiţi că noi nu încuiem poarta. Pentru voi, niciodată

Olteanu Constantin
Limba Română
Nr. 3-4(269-270) / 2022 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 18 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 49