IBN
Închide
Cărbune Radj
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2021 - 1

Alegerile şi pluripartitismul. Studiu comparat al campaniilor electorale parlamentare din 2001 și 2005
Cărbune Radj
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 4(95) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 23 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Istoriografia cercetării problemei procesului politic european
Cărbune Radj
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-45-654-8.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Controverse privind principiul separarii puterilor în stat
Cărbune Radj
University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-38. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Aspecte teoretico -metodologice în analiza partidului politic şi a campaniei electorale prin prisma ideilor lui Constantin Stere
Cărbune Radj
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(176) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 26 January, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Ecologia secolului XXI în arena politică
Cărbune Radj
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 12 / 2014 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 20 February, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale mediului
Cărbune Radj
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 10 / 2014 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 8 December, 2014. Descarcări-23. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Alegeri, partide, comportament politic: abordare teoretică
Cărbune Radj
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 2(61) / 2013 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 13 May, 2014. Descarcări-24. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alegerile parlamentare din Republica Moldova din 27 februarie 1994: studiu practic
Cărbune Radj
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 4(63) / 2013 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 May, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul globalizării asupra încălzirii globale
Cărbune Radj
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 9 / 2013 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 8 December, 2014. Descarcări-53. Vizualizări-1292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica de mediu a Uniunii Europene: abordare teoretico-practică
Cărbune Radj
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 8 / 2013 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 5 December, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Campania electorală: indicator al principiilor democratice
Cărbune Radj
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(28) / 2009 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-43. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partidul politic: repere conceptuale
Cărbune Radj
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(23) / 2009 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-20. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia eşichierului politic moldovenesc: esenţă şi controverse(Partea II)
Rusandu Ion1 , Cărbune Radj2
1 Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(149) / 2009 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-777
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Evoluţia eşichierul politic moldovenesc: esenţă şi controverse(Partea I)
Rusandu Ion , Cărbune Radj
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(146) / 2008 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-865
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14