IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(36) pentru cuvîntul-cheie "comprehension"
Atitudini interpretative în opera literară
Oboroceanu Viorica
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-36. Vizualizări-1669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte pragmatice în abordarea textului literar şi nonliterar
Zdraguş Vera
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte didactice ale procesului de traducere
Burea-Titica Svetlana, Oltu Dumitru
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-1477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teaching Pronunciation and Reading Skills to Non-Philological Students
Bolfosu Andrei
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul reflecției despre finitudinea vieții pentru educație și morală
Negomireanu Alin
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-95-1.
Disponibil online 24 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile constructiviste ale înţelegerii în didactica textului
Ghicov Adrian
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-229-8.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea comunicării prin aplicarea corectă a atitudinilor
Vicol Liliana
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-894-9.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practical approaches to the short story designed to foster students’ English communicative skills
Ciorba-Lașcu Tatiana
Tiraspol State University
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
From struglling to skilled readers: increasing comprehension
Puşnei Irina
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(15) / 2022 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 26 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Supporting English Language Learners through ICT
Vasilachi Serghei
Academy of Economic Studies of Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 7 / 2017 / ISSN - /ISSNe 2537-6187
Disponibil online 16 May, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipostaza didactică a ofertei de lectură si (re)investirea operei literare cu sensuri
Cuţitaru Natalia
Научно-образовательное пространство:
Ediția 1. 2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die  entwicklung  der  fertigkeit  lesen   bei  den  studenten  mit  der fachrichtung  pädagogik
Time for Challenges and Changes in the Teaching World
Ediția 3. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-9904-8-6.
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-36. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interactive methods of lecture presentation
Gorbani Stella
Time for Challenges and Changes in the Teaching World
Ediția 3. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-9904-8-6.
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hermeneutica mitului antic în abordarea cercetărilor italieni
Fonari Victoria
Intertext
Nr. 3-4(35-36) / 2015 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 3 June, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-861
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Textul didactic şi abordarea lui din perspectiva realităţii de facto
Ghicov Adrian
Intertext
Nr. 3-4(31) / 2014 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 29 May, 2015. Descarcări-34. Vizualizări-1012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de evaluare a comprehensiunii textului literar în clasele primare
Sandu Parascovia
Inovaţii în sistemul naţional de evaluare a rezultatelor învăţării
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-46-694-3.
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenței de receptare orală la școlarul mic prin intermediul tehnicilor de ascultare activă
Armaşu-Canţîr Ludmila, Scîntei Liliana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-55. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O nouă perspectivă asupra lecturii ca proces de comprehensiune în Biblioteca „Ovidius” din Chișinău
Ciobanu Lilia
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comprehensiunea textelor literare în treapta primară
Munteanu Tamara
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte metodologice privind procesul de receptare a operelor literare
Georgescu Patricia-Maria12
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0.
Disponibil online 27 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 36