IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Научно-образовательное пространство:" реалии и перспективы повышения качества образования, 1
Comrat, Moldova, 30 martie 2018
Научно-образовательное пространство: реалии и перспективы повышения качества образования
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 1
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Comrat
Responsabili de ediție: Curteva O.
Locul publicării: Комрат
Editura: Tipogr. "A & V Poligraf
Anul publicării: 2018
Numărul de pagini: 328
ISBN: 978-9975-83-068-3
CZU: 373.091:378.4(478-21)(082)=00 H 346
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 27 decembrie 2018
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (18)Pedagogie (161)Medicină (4)Psihologie (41)Ştiinţe fizico-matematice (9)Tehnică (1)Chimie (1)Biologie (1)Istorie (2)Economie (2)Filosofie (1)Studiul artelor, culturologie (9)Sociologie (52)