IBN
Close
Oboroceanu Viorica
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 20.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15

2023 - 2

Atitudini interpretative prin educația stream la elevii din clasele primare
Oboroceanu Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.2. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-783-4.
Disponibil online 10 October, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competențele de literație versus atitudini interpretative
Oboroceanu Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-816-9.
Disponibil online 9 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Îmbunătățirea abilităților matematice la elevii din clasele primare prin utilizarea aplicațiilor mobile
Botnari Ana , Oboroceanu Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Decodificarea textului literar vs atitudini interpretative în condițiile învățării on-line
Oboroceanu Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul ste(a)m în formarea atitudinilor interpretative
Oboroceanu Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-417-9 (PDF).
Disponibil online 6 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de studiere a textelor literare în clasele primare
Oboroceanu Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1.. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-46-669-1.
Disponibil online 22 April, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIC - strategie interactivă în formarea atitudinilor interpretative
Oboroceanu Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Inovaţii în sistemul naţional de evaluare a rezultatelor învăţării
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-46-694-3.
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Atitudinile interpretative – autoritative în alfabetizarea emoțională
Oboroceanu Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea TIC la limba și literatura română în clasele primare
Golubiţchi Silvia , Oboroceanu Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-368-4.
Disponibil online 10 January, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interferența TIC și text literar – relevanță în formarea atitudinilor interpretative
Oboroceanu Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educația în fața noilor provocări
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-371-4..
Disponibil online 27 January, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea atitudinilor interpretative prin implementarea TIC în interpretatrea textelor literare în clasele primare
Oboroceanu Viorica
Liceul Teoretic „Miguel de Cervantes“, mun. Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Abordarea textului literar în clasele primare
Oboroceanu Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constante și variabile istorice ale conceptului de atitudine
Oboroceanu Viorica12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Miguel de Cervantes“, mun. Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-301-1.
Disponibil online 1 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii didactice interactive valorificate în formarea atitudinilor interpretative ale elevilor din clasele primare
Oboroceanu Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4.
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Atitudini interpretative în opera literară
Oboroceanu Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-42. Vizualizări-1960
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educatie pentru valori comportamentale si atitudini
Oboroceanu Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-269-4.
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea atitudinilor la elevii claselor primare față de opera literară
Oboroceanu Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Textul literar – factor reper în formarea atitudinilor interpretative
Oboroceanu Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-858
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Aspecte teoretice ale atitudinilor interpretative în clasele primare
Oboroceanu Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Didactica Învățământului Primar și Preșcolar
Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-249-6.
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice ale competenței de lectură în clasele primare
Golubiţchi Silvia , Oboroceanu Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogia învățământului primar și preșcolar
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-232-8.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Modalități de evaluare a lecturii în clasele primare
Oboroceanu Viorica
Liceul Teoretic „Miguel de Cervantes“, mun. Chişinău
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-76-215-1.
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Formarea competenţei lectorale la elevii din clasele primare
Oboroceanu Viorica
Liceul Teoretic „Miguel de Cervantes“, mun. Chişinău
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul II. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-134-5.
Disponibil online 17 October, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 22 of 22