IBN
Close
Botnari Ana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2022 - 1

  Îmbunătățirea abilităților matematice la elevii din clasele primare prin utilizarea aplicațiilor mobile
Botnari Ana , Oboroceanu Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 2

  Nash equilibria sets in mixed extended 2 X 3 games
Ungureanu Valeriu , Botnari Ana
Moldova State University
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 2(38) / 2005 / ISSN 1561-4042 / ISSNe 2587-4330
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1060
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Nash equilibria sets in mixed extension of 2 X 2 X 2 games
Ungureanu Valeriu , Botnari Ana
Moldova State University
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(37) / 2005 / ISSN 1561-4042 / ISSNe 2587-4330
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3