IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(33) pentru cuvîntul-cheie "vocational training"

Problema formării competenței matematice la elevii din învățământul profesional tehnic postsecundar (viitori învățători ai claselor primare)

Hajdeu Mihaela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vocational education in Podkarpackie Province – legal basis and prospects
Wlazlak Władysław, Leniart Ewa
University of Rzeszów
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-843
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Penuria informaţională - problema secolului XXI

Elkrinawi Khalid, Abu Madean Saad, Kouzly Rabah
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Îmbunătățirea cadrului legislativ  ca o condiție de creștere a ocupării forței de muncă 

Savelieva Galina, Cotelnic Valentina
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personal development as an element of vocational training

Haraz Svetlana, Afrim Diana-Mihaela
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistemul educaţional profesional în Republica Moldova

Taragan Raisa
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 10. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea profesională a designerilor –obiect al cercetării pedagogice

Danilă Natalia
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-161-3.
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Актуальные вопросы подготовки будущих учителей начальной школы Греции в условиях инновационной образовательной среды высшего учебного заведения

Bahmat Natalia, Popova Olga
Научно-образовательное пространство:
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 11 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Need of Information Technologies in the Training of Physical Education and Sports Specialists

Volcu Gheorghe
State University of Physical Education and Sport
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
2017. Iași, România. .
Disponibil online 30 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instruirea formală şi non-formală a bibliotecarului USARB

Staver Mihaela
Confluențe Bibliologice
Nr. 2(56) / 2019 / ISSN - /ISSNe 1857-0232
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetarea ştiinţifică - oglindă a managementului de calitate

Harconiţa Elena
Confluențe Bibliologice
Nr. 3-4(37-38) / 2014 / ISSN - /ISSNe 1857-0232
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Social protection in the field of employment of persons with disabilities in the Republic of Moldova

Balan Aliona
Academy of Economic Studies of Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 1 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The vector of the development of the education 4.0 project

Baghdadi Sohir, Abu Arar Haila, Gribincea Alexandru
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pregătirea specialiştilor implicați în procesul de recuperare a persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale

Racu Sergiu, Cebotaru Nina
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности подготовки полицейских в Украине и ФРГ: сравнительное исследование

Volkov Iurii
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 5 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea profesională a personalului angajat în sistemul polițienesc

Creanga Liliana1, Creangă Ghenadie2
Legea şi Viaţa
Nr. 1-2(361-362) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 30 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea profesională a designerilor – obiect al cercetării pedagogice

Danilă Natalia
Valorificarea strategiilor inovaţionale de dezvoltare a învăţământului artistic contemporan
2016. Bălți. ISBN 978-9975-3145-9-6.
Disponibil online 24 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația STEAM - o abordare inovativă în formarea profesională a elevilor și studenților

Cazacioc Nadejda
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-368-4..
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiu privind necesitățile de formare profesională a personalului de specialitate din bibliotecile instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova

Povestca Lilia
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul resurselor umane în administraţia publică: caracteristici, reforme, strategii

Movilă Irina
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9. 2019. Bălți. ISBN 978-9975-50-243-6.
Disponibil online 31 July, 2020. Descarcări-82. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 33