IBN
Close
Danilă Natalia
Cuvinte-cheie (34): competenţă de proiectare (2), level of formation of competence (1), design competence (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Metodologia de formare la studenți a competenței de proiectare prin tehnologii informaționale
Danilă Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(44) / 2020 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 10 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Formarea competenței studenților de proiectare a produselor vestimentare prin situații de învățare
Danilă Natalia
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Univers Pedagogic
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de determinare a indicelui de dificultate al itemilor
Danilă Natalia
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(115) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Педагогические условия формирования проектной культуры у студентов специальности дизайн одежды
Данила Наталья
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Mănuşile – simbol al puterii în trecut şi capriciu al modei în prezent
Danilă Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(21) / 2012 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5