IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice032
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice68/476348/817
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 1844
877 publicatii cu CZU (47.6%)
274 publicatii cu DOI (14.9%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 143 ORCID (13.4%),
28 Google Scholar ID (2.6%),
117 Scopus Author ID (11%)
Brevete Tabel(14)
H-index autori
Proiecte Tabel(18)
Monografii Tabel(4)
Contribuții în monografii Tabel(10)
Lista publicaţiilor - 1844. Descărcări - 29648. Vizualizări - 1251125.
Articole în reviste din RM - 672. Publicaţii la conferinţe din RM - 790. Publicaţii peste hotare - 382.
Publicații în H-index RM, Scopus - (1).
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 3
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.2.Contribuții în monografii - 6
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 14
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 13
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 175
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 150
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 67
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 244
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 36
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 64
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 146
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 102
 • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 4
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 684
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 6
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 165

2023 - 102

Constructivism, gamification, învățare
Pascu Mara-Sînziana , Şoitu Laurenţiu
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(165) / 2023 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 19 July, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Local budgets management in conditions of uncertainty
Oprea Florin , Onofrei Mihaela , Cojocariu Lenuța
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 8. 2023. Chişinău. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 89-104.
Disponibil online 21 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Sociologia ne învață că nu suntem o sumă de interese a unor ființe individuale, ci o comunitate, o țară cu valori și obiective clare…”
Bantoş Alexandru , Ionescu Ion
Limba Română
Nr. 1-2(279-280) / 2023 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 16 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
În zodia pandemiei
Scrumeda Andreea
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 5 May, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţământul dual. Justificare, premise juridice, precauţii și limite pedagogice de concretizare
Cucoş Constantin
Univers Pedagogic
Nr. 3(79) / 2023 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 26 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1,3-dipolar cycloaddition reactions of benzimidazolium-ylides to an activated symmetric alkyne
Diaconu Dumitrela , Mangalagiu Violeta , Amăriucăi-Mantu Dorina , Antoci Vasilichia , Danac Ramona , Mangalagiu Ionel I.
New frontiers in natural product chemistry
Ediția 7. 2023. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Artpoligraf". 34-34.
Disponibil online 30 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1859: rosturi şi semnificaţii ale Unirii Principatelor
Ghenghea Mircea-Cristian
Limba Română
Nr. 1-2(279-280) / 2023 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 15 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A GIS assessment of the Internet speed at LAU level in Europe - the ITC territorial endowment as a condition for smart-working deployment
Rusu Alexandru
Sisteme Informaționale Geografice In memoriam Prof. Univ. Emerit. dr. Ioan DONISĂ
Ediția 29 R. 2023. Iași . GIS and Remote Sensing. 19-19.
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A visual GIS tool for assessing Smart City indicators in Romania
Bejenaru Ioana , Roşu Lucian , Dinter Oliver-Valentin , Iaţu Corneliu
Sisteme Informaționale Geografice In memoriam Prof. Univ. Emerit. dr. Ioan DONISĂ
Ediția 29 R. 2023. Iași . GIS and Remote Sensing. 26-26.
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Active landslide mapping based on full-resolution EGMS products
Necula Nicușor , Niculiță Mihai
Sisteme Informaționale Geografice In memoriam Prof. Univ. Emerit. dr. Ioan DONISĂ
Ediția 29 R. 2023. Iași . GIS and Remote Sensing. 29-29.
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actualizarea bazelor de date spațiale cu ajutorul aplicațiilor OpenSource destinate colectării datelor din teren
Rosca Bogdan , Pîrnău Radu-Gabriel , Patriche Cristian Valeriu , Vasiliniuc Ionuţ
Sisteme Informaționale Geografice In memoriam Prof. Univ. Emerit. dr. Ioan DONISĂ
Ediția 29 R. 2023. Iași . GIS and Remote Sensing. 15-15.
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea legislaţiei la noile tendinţe impuse de criptomonede
Pătroc Oana-Maria
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
Ediția 5. 2023. Chişinău. . 152-157.
Disponibil online 26 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adsorption capacity of silica sba-15 and titanosilicate ets-10 toward indium ions
Zinicovscaia Inga , Yushin Nikita , Humelnicu Doina , Grozdov Dmitrii , Ignat Maria I. , Humelnicu Ionel
Advanced materials to reduce the impact of toxic chemicals on the environment and health"
Ediția 1, R. 2023. Chişinău. CEP USM. 11-11.
Disponibil online 23 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Application of GIS-based relief analysis for habitation characterization during the Late Bronze Age in the heterogeneous landscape of northeast Romania
Mihu-Pintilie Alin , Brașoveanu Casandra , Stoleriu Cristian Constantin
Sisteme Informaționale Geografice In memoriam Prof. Univ. Emerit. dr. Ioan DONISĂ
Ediția 29 R. 2023. Iași . GIS and Remote Sensing. 3-3.
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessing spatial inequalities in Iași Metropolitan Area
Foșalău Manuel , Roşu Lucian
Sisteme Informaționale Geografice In memoriam Prof. Univ. Emerit. dr. Ioan DONISĂ
Ediția 29 R. 2023. Iași . GIS and Remote Sensing. 31-31.
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attribute-Based Encryption for Weighted Threshold Access Structures
Butnaru Alexandra-Ina
Electronics, Communications and Computing
Editia 12. 2023. Chișinău. Tehnica-UTM. 125-129.
Disponibil online 31 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attribute-Based Encryption for Weighted Threshold Access Structures
Butnaru Alexandra-Ina
Electronics, Communications and Computing IC ECCO 2022
Editia 12, R. 2023. Chișinău. Tehnica-UTM. 67-68.
Disponibil online 4 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bogăţia şi complexitatea lumii universitare (I)
Ionescu Ion
Limba Română
Nr. 5-6(283-284) / 2023 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 5 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cantemir. Adevăratul exil şi trepte ale înţelegerii de sine (I)
Afloroaei Ştefan
Limba Română
Nr. 1-2(279-280) / 2023 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 15 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cantemir. Adevăratul exil şi trepte ale înţelegerii de sine (II)
Afloroaei Ştefan
Limba Română
Nr. 5-6(283-284) / 2023 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 5 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 1844