IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile",
Chişinău, Moldova, 30 octombrie 2019
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Editia 4
Instituții responsabile de ediție:
Institutul Patrimoniului Cultural
Responsabili de ediție: Dolghi A., Grădinaru N.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
Anul publicării: 2019
ISBN: 978-9975-84-105-4
CZU: 008:378(082)=135.l= 111 V-20
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 13 noiembrie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Istorie (96)Studiul artelor, culturologie (155)Filologie (2)Economie (3)Filosofie (1)Geografie (1)Pedagogie (20)Psihologie (2)Sociologie (22)Ştiinţe politice (8)Ştiinţe agricole (1)Biologie (1)Arhitectura (3)Altele (1)Drept (1)Medicină (1)