IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație",
Chișinău, Moldova, 16 noiembrie 2017
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 2
Locul publicării: Chișinău
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural
Anul publicării: 2017
Numărul de pagini: 40
CZU: [39+930.85](478):378(082)=135.1=161.1 V20
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 10 martie 2018
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Istorie (99)Economie (5)Filosofie (2)Geografie (2)Drept (2)Pedagogie (23)Studiul artelor, culturologie (192)Psihologie (3)Sociologie (23)Filologie (2)Ştiinţe politice (8)Ştiinţe agricole (1)Biologie (1)Arhitectura (3)Altele (1)Medicină (1)