IBN
Close
Andrieş-Tabac Silviu
Cuvinte-cheie (175): heraldică (8), heraldry (7), vexilologie (7)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 44. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 4

Arta heraldică. Repere teoretice
Andrieş-Tabac Silviu
Aparatul Preşedintelui RM
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 21 August, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cronica elaborării noilor simboluri heraldice și vexilologice ale municipiului Chișinău și ale sectoarelor lui
Andrieş-Tabac Silviu
Aparatul Preşedintelui RM
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Refacerea mormintului academicianului Iustin Fratman in 2013
Andrieş-Tabac Silviu1, Rusanovschi Iulian2
1 Aparatul Preşedintelui RM,
2 Asociaţia Obştească „Monumentum”
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. Al xix-lea – prima jum. a sec. al xx-lea.In memoriam academician Iustin Frățiman (150 de ani de la naștere)
2020. Chișinău. .
Disponibil online 1 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simboluri heraldice rurale adoptate în Republica Moldova în anii 2017-2018
Andrieş-Tabac Silviu
Aparatul Preşedintelui RM
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(29) / 2020 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Despre steagul lui Ştefan cel Mare purtat în ziua de 12 septembrie 1485 la Colomeea în cadrul ceremoniei de depunere a omagiului de vasalitate faţă de regele Poloniei Cazimir IV Jagiełło
Andrieş-Tabac Silviu
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Heraldica Moldaviae
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-450-2.
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noile simboluri heraldice ale oraşelor Criuleni, Glodeni, Străşeni
Andrieş-Tabac Silviu
Aparatul Preşedintelui RM
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 1 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Palatul Președintelui Republicii Moldova
Şlapac Mariana1, Andrieş-Tabac Silviu2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Preşedenţia Republicii Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simbolurile satelor Caracui, Giurgiuleşti, Plop şi ale comunei Gura-Căinarului
Andrieş-Tabac Silviu
Aparatul Preşedintelui RM
Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei(ediţia a 29- a), 17-18 octombrie 2019 : Program. Rezumatele comunicărilor
29. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simbolurile satelor Cioburciu, Ciuciulea, Corten, Doroţcaia, Sireţi
Andrieş-Tabac Silviu
Institutul Patrimoniului Cultural
Al XVIII-lea simpozion de numismatică Programul şi rezumatele comunicărilor
Ed. a18-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-87-536-3 .
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simpozioanele de heraldică ale Societăţii de Genealogie, Heraldică şi Arhivistică „Paul Gore”
Andrieş-Tabac Silviu
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Heraldica Moldaviae
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-450-2.
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stemele și drapelele comunelor Țiganca (raionul Cantemir) și Cuhnești (raionul Glodeni)
Andrieş-Tabac Silviu
Aparatul Preşedintelui RM
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 31(44) / 2019 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Noile simboluri heraldice ale comunelor Ciorescu și Băcioi, municipiul Chișinău
Andrieş-Tabac Silviu1234567
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Aparatul Preşedintelui RM,
3 Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM,
4 Institutul Patrimoniului Cultural,
5 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
6 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală,
7 Preşedenţia Republicii Moldova
Identităţile Chişinăului
Ediţia 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-0-0224-0.
Disponibil online 30 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note pe marginea stemei satului Malcoci, raionul Ialoveni
Andrieş-Tabac Silviu
Institutul Patrimoniului Cultural
Istorie şi cultură
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3283-6-4.
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Câteva repere numismatice pentru uzul profesorului de istorie
Andrieş-Tabac Silviu
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(105-106) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Embleme ale justiției în heraldica moldovenească contemporană
Andrieş-Tabac Silviu
Aparatul Preşedintelui RM
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(26) / 2017 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 24 October, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moara Bogdan din Cuhureştii de Sus. Câteva date istorice
Andrieş-Tabac Silviu
Aparatul Preşedintelui RM
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 27(40) / 2017 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 3 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Noile distincţii ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Andrieş-Tabac Silviu
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 5 July, 2016. Descarcări-27. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Cucerind cetățile… Membrul corespondent al AȘM Mariana Șlapac la 60 de ani
Andrieş-Tabac Silviu
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(39) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 31 December, 2015. Descarcări-18. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frământând pâinea noastră cea de toate zilele. Etnologul Varvara Buzilă la 60 de ani
Andrieş-Tabac Silviu
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 23(36) / 2015 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 28 November, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mărţişorul copilăriei mele
Andrieş-Tabac Silviu
Preşedenţia Republicii Moldova
Sub semnul Mărţişorului
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 24363573658.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 53