IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2007
Fondatori
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-18 10:43
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 2)56
  2019  (2 din 2)68
  2018  (2 din 2)61
  2017  (2 din 2)54
  2016  (2 din 2)56
  2015  (2 din 2)60
  2014  (2 din 2)65
  2013  (2 din 2)72
  2012  (2 din 2)63
  2011  (2 din 2)63
  2010  (2 din 2)61
  2009  (2 din 2)68
  2008  (2 din 2)65
  2007  (2 din 2)75
imagine

pISSN: 1857-0240
eISSN: 2537-6330
Tyragetia. Serie nouă
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • B (2009.04.30-2013.06.26)

Arheologie, istorie, muzeologie, cercetări interdisciplinare în domeniul arheologico-istoric, protejarea patrimoniului


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole8874632594285875
Volume28315982285
Total9154948576570

Vizualizări   415Descărcări   115

Conţinutul numărului de revistă

The evangelical environment of voivode of Vilnius Mikolaj the Black Radziwill (1515-1565) during Iacob’s Heraclid vizite in Vilnius

9-18

CZU: 94(474.5):274/278"XV"

Ragauskiene Raimonda

The bounds of the private in the life of Antiochus Cantemir: Myths, speculations and realness regarding his secret family in Paris

19-30

CZU: 929.73A.Cantemir

Zabolotnaia Lilia

Tehnologiile digitale – o modalitate modernă de prezervare şi diseminare a colecţiilor muzeale

31-44

CZU: 069.5:004.9

Cornetchi Aurelia

Брачный союз: многообразие способов создания в Древнерусском государстве

45-56

CZU: 392.4/.5(=161.1)(091)

Нижник Надежда

East-West cultural dialogue in Georgia during the Queen Tamar’s Reign

57-62

CZU: 008(4+5)"XI-XII"

Kiknadze Vazha

Vrăjitoria printre români (pe baza actelor proceselor de vrăjitorie din Transilvania din secolele XVI-XVIII

63-75

CZU: 398.47(498)"XV-XII"

Solcan Şarolta

Contributions to the history of the Romanian vocabulary: names of Polish coins that circulated in Moldova. II. Poltorac / Polturac / Potor

77-88

CZU: 39(=135.1)+811.135.1'373(091)

Croitoru Costin

Валашский род Корбя (Корбе) в Украине-Гетманщине в ХVІІІ столетии

89-98

CZU: 929.73(4)"XVII"

Пономарёв Александр

Исакча и переправа через Дунай в 1770-х - 1870-х годах по данным картографии и иконографии

99-119

CZU: 902/904(47)"1770-1870"

Сапожников Игорь

Statutul boiernaşilor din Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea

121-154

CZU: 94(478)"XVIII"

Tomuleţ Valentin

Немецкие названия курганов Буджака в XIX - первой половине XX в.

155-164

CZU: 902/903.5(478+477)"XVIII-XIX"

Сапожников Игорь, Кашуба Майя

Reprezentanţi ai Basarabiei la expoziţiile de mărfuri din Imperiul Rus şi Europa Occidentală (1829-1869)

165-184

CZU: 94(478)"1829-1869"

Emilciuc Andrei

Emigraţia populaţiei din Basarabia în Caucaz, Crimeea şi nordul Mării Negre (anii ’70-’90 ai secolului al XIX-lea)

185-200

CZU: 94(478):314.7"XVIII"

Bolduma Viorel

Les «parisiennes d’Odessa» et l’art de l’émigration russe en France (autournant du XXe siècle)

201-212

CZU: 75.071.1(44)(092)"XVIII-XIX"

Conte Francis

Viticultura basarabeană din anii 1924-1931 reflectată în rapoartele consulare poloneze

213-220

CZU: 94(478):634.8"1924-1931"

Tărîţă Marius

Moscova – Vaticanul ortodox: un proiect eşuat

221-232

CZU: 94(47+57):2

Fuştei Nicolae

Foametea din anii 1946-1947 din Moldova în documente oficiale şi mărturii ale supravieţuitorilor

233-242

CZU: 94(478)"1946-1947"

Postică Elena

„Eu îs de părere că fiinţază o sângură limbă!”: controverse lingvistice la Institutul Pedagogic din Chişinău

243-256

CZU: 811.135.1(478)(091)

Rotaru Liliana

Relaţiile comerciale externe ale Republicii Moldova. Aspecte istoriografice

259-282

CZU: 339.54(478+4+470)(091)

Revenco Marcel

Evenimente expoziţionale relatate în presa vremii (1902-1905)

283-288

CZU: 061.4:070.19(498)"1902-1905"

Boda Gherghina

Sistemul instituţional/legislativ al culturii româneşti după Marea Unire. Aspecte muzeografice

289-298

CZU: 069.01(498+478)(091)

Ploşniţă Elena

Moştenirea lui Vasile Stroescu

209-304

CZU: 069.02:929(478)

Serjant Vera

Arme de foc din patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei

305-320

CZU: 069.5:623.4(478)

Povestca Anatolie

Afişul social postbelic – mijloc de informare publică (din patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei)

321-327

CZU: 069.5:070(478)

Stăvilă Vera

Произведения грузинского искусства в Эрмитаже: история формирования и изучения коллекции

329-354

CZU: 7.033(479.22):069.5(470)

Пятницкий Юрий

Imagini multicompoziţionale din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei: Icoana vieţii

355-370

CZU: 069.5:7.046.3(478)

Chiroşca Adelaida

Efecte poştale consacrate Sărbătorii naţionale Limba noastră cea română

371-378

CZU: 737.79:811.135.1

Griţco Ana

Tehnici de interpretere a valorilor patrimoniului din provinciile Trento şi Ferrara, Italia

379-384

CZU: 008(450)

Marinescu-Tonu Lucia

Simboluri heraldice rurale adoptate în Republica Moldova în anii 2017-2018

385-406

CZU: [929.6+929.9](479-22)

Andrieş-Tabac Silviu

Recenzii. Anatol Petrencu, Rusia, 2019: „acesta a fost un an greu...” [“это был тяжелый год...”]. Chişinău: Balacron, 2020, 296 p., ISBN:978-9975-66-689-3

407-412
Povestca Anatolie

Un maestru al cuvintelor. în amintirea lingvistului Vlad Pohilă

413-414

CZU: 811.136.1(478)(092)

Cornetchi Aurelia

In memoriam Evgheni Gansinskii

415-415

O lumânare aprinsă pentru Iurie Caminschi

416-416
Chiroşca Adelaida