IBN
Закрыть
Andrieş-Tabac Silviu
Cuvinte-cheie (185): heraldică (11), heraldry (10), vexilologie (10)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(5)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 49. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
Cărţi - 1. Contribuții - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 1.2.Contribuții în monografii - 3
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 18
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 11
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 13
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12

2022 - 2

Însemne teritoriale înregistrate în Armorialul General al Republicii Moldova în anul 2022
Andrieş-Tabac Silviu
Aparatul Preşedintelui RM
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 32. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 1 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Însemne teritoriale înregistrate în Armorialul General al Republicii Moldova în anul 2021
Andrieş-Tabac Silviu
Aparatul Preşedintelui RM
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(31) / 2022 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 27 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Adoptarea Tricolorului în Republica Moldova văzută după trei decenii
Andrieş-Tabac Silviu
Simpozion de numismatică
Ediția 19. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-87-854-8.
Disponibil online 3 November, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cronica elaborării noilor simboluri heraldice și vexilologice ale municipiului Chișinău și ale sectoarelor lui (II)
Andrieş-Tabac Silviu
Aparatul Preşedintelui RM
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 7 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simboluri heraldice rurale adoptate în Republica Moldova în anii 2018-2020
Andrieş-Tabac Silviu
Aparatul Preşedintelui RM
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(30) / 2021 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Arta heraldică. Repere teoretice
Andrieş-Tabac Silviu
Aparatul Preşedintelui RM
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 21 August, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cronica elaborării noilor simboluri heraldice și vexilologice ale municipiului Chișinău și ale sectoarelor lui
Andrieş-Tabac Silviu
Aparatul Preşedintelui RM
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distincțiile militare ale Republicii Moldova (II)
Andrieş-Tabac Silviu
Aparatul Preşedintelui RM
COHORTA
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-0100
Disponibil online 3 March, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Refacerea mormintului academicianului Iustin Fratman in 2013
Andrieş-Tabac Silviu1 , Rusanovschi Iulian2
1 Aparatul Preşedintelui RM,
2 Asociaţia Obştească „Monumentum”
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. al XX-lea.In memoriam academician Iustin Frățiman (150 de ani de la naștere)
Ediția 1, R. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-3300-4-6.
Disponibil online 1 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simboluri heraldice rurale adoptate în Republica Moldova în anii 2017-2018
Andrieş-Tabac Silviu
Aparatul Preşedintelui RM
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(29) / 2020 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stemele şi drapelele satelor Jevreni, Sărata Veche, Şaptebani
Andrieş-Tabac Silviu
Aparatul Preşedintelui RM
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 30. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 15 June, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 11

Crearea identității heraldice a Republicii Moldova: bilanțuri şi direcții de evoluție
Andrieş-Tabac Silviu
Comisia Națională de Heraldică de pe lângă Președintele Republicii Moldova
Heraldica Moldaviae
Chișinău: 2019. ISBN 978‑9975‑87‑561‑5. ISBN 978‑9975‑87‑449‑6.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De ce nu expiră valabilitatea unei steme
Andrieş-Tabac Silviu
Comisia Națională de Heraldică de pe lângă Președintele Republicii Moldova
Heraldica Moldaviae
Chișinău: 2019. ISBN 978‑9975‑87‑561‑5. ISBN 978‑9975‑87‑449‑6.
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre steagul lui Ştefan cel Mare purtat în ziua de 12 septembrie 1485 la Colomeea în cadrul ceremoniei de depunere a omagiului de vasalitate faţă de regele Poloniei Cazimir IV Jagiełło
Andrieş-Tabac Silviu
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Heraldica Moldaviae
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-450-2.
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distincțiile militare ale Republicii Moldova (II)
Andrieş-Tabac Silviu
Preşedenţia Republicii Moldova
COHORTA
Nr. 1 / 2019 / ISSN 1857-0100
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noile simboluri ale oraşelor Ghindeşti, Biruința, Cantemir
Andrieş-Tabac Silviu
Comisia Națională de Heraldică de pe lângă Președintele Republicii Moldova
Heraldica Moldaviae
Chișinău: 2019. ISBN 978‑9975‑87‑561‑5. ISBN 978‑9975‑87‑449‑6.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noile simboluri heraldice ale oraşelor Criuleni, Glodeni, Străşeni
Andrieş-Tabac Silviu
Aparatul Preşedintelui RM
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 1 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Palatul Președintelui Republicii Moldova
Şlapac Mariana1 , Andrieş-Tabac Silviu2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Preşedenţia Republicii Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simbolurile satelor Caracui, Giurgiuleşti, Plop şi ale comunei Gura-Căinarului
Andrieş-Tabac Silviu
Aparatul Preşedintelui RM
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 29 . 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simbolurile satelor Cioburciu, Ciuciulea, Corten, Doroţcaia, Sireţi
Andrieş-Tabac Silviu
Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozion de numismatică Programul şi rezumatele comunicărilor
Ediţia 18. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-87-536-3 .
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 66