Despre steagul lui Ştefan cel Mare purtat în ziua de 12 septembrie 1485 la Colomeea în cadrul ceremoniei de depunere a omagiului de vasalitate faţă de regele Poloniei Cazimir IV Jagiełło
Закрыть
Articolul precedent
Articolul urmator
735 20
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-02 11:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94(478):929.6/.9"1485" (1)
История Молдавии. Республика Молдова (56)
Всеобщая история (3297)
SM ISO690:2012
ANDRIEŞ-TABAC, Silviu. Despre steagul lui Ştefan cel Mare purtat în ziua de 12 septembrie 1485 la Colomeea în cadrul ceremoniei de depunere a omagiului de vasalitate faţă de regele Poloniei Cazimir IV Jagiełło. In: Heraldica Moldaviae. 1 ianuarie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: 2019, pp. 21-73. ISBN 978-9975-87-450-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Heraldica Moldaviae 2019
Conferința "Heraldica Moldaviae"
Chişinău, Moldova, 1 ianuarie 2019

Despre steagul lui Ştefan cel Mare purtat în ziua de 12 septembrie 1485 la Colomeea în cadrul ceremoniei de depunere a omagiului de vasalitate faţă de regele Poloniei Cazimir IV Jagiełło

CZU: 94(478):929.6/.9"1485"

Pag. 21-73

Andrieş-Tabac Silviu
 
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
 
Disponibil în IBN: 30 ianuarie 2020


Rezumat

În ziua de luni, 12 septembrie 1485, la amiază, în oraşul Colomeea, din Pocuţia poloneză, domnul Ţării Moldovei Ştefan şi boierii săi au depus jurământul de vasalitate faţă de regele Poloniei Cazimir IV Jagiełłończyk. În cadrul acestui omagiu corporal, Ştefan cel Mare a purtat un drapel, consemnat drept „steagul cel mare de mătase de culoare roşie, pe care erau pictate frumos în aur armele Ţării Moldovei”, iar boierii săi au purtat nişte steguleţe mai mici, nedescrise. În baza istoriografiei naţionale referitoare la eveniment, precum şi a unor lucrări de heraldică şi vexilologie, naţionale şi străine, autorul se pronunţă asupra tipului probabil al drapelului folosit de domnul Moldovei în timpul omagiului, asupra formei pânzei, proporţiilor, dimensiunilor şi compoziţiei însemnului vexilar, încercând reconstituirea lui.

On Monday, the 12th of September 1485, at noon, in the city of Colomeea (of the Polish Pocutia), Stephen, prince of Moldavia, together with his boyars, pledged allegiance and submission to Casimir the IVth Jagiełło, the king of Poland. As a part of this personal homage, the Moldavian prince carried a banner, described as the „great banner of red silk, beautifully reproducing in gold the armorial bearings of the Land of Moldavia”. Upon the same occasion, Stephen’s boyars carried smaller flags, not recorded by the written sources of the time. After taking into account the national historiography dealing with this event, as well as several works on heraldry and vexillology, both national and foreign, the author expresses his opinion on the most probable type of flag used by the prince of Moldavia (shape of the flag’s field, proportions, dimensions, and composition of this achievement), trying its reconstruction.

Cuvinte-cheie
omagiu corporal, 12 septembrie 1485, Colomeea, Ştefan cel Mare, Ţara Moldovei, drapel omagial, banieră, stindard, heraldică, vexilologie,

personal homage, 12th of September 1485, Colomeea, Stephen the Great, Moldavia (Moldova), homage flag, banner, standard, heraldry, vexillology