IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 31

2019 - 2

Actul terorist: analiza elementelor circumstanțiale agravante

,
Universitatea de Stat din Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. CEP USM. 274-287.
Disponibil online 21 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Categoria „timpul” în partea generală și partea specială a Codului penal

,
Universitatea de Stat din Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. CEP USM. 288-300.
Disponibil online 21 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Tempus regit actum, lex mitior și lex tertia în dreptul penal substanțial

,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(118) / 2018 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 19 August, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Acţiunea legii penale în timp: sinteza unor repere științifice

,
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.
2017. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 74-78.
Disponibil online 23 February, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Latura obiectivă a actului terorist prevăzut la alin.(1) art.278 CP RM

,
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(204) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 5 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O nouă viziune asupra incriminării faptei de vânat ilegal săvârșite cu folosirea situației de serviciu
,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(103) / 2017 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 14 June, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О действии уголовного закона во времени в современной правовой науке  

,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(108) / 2017 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 15 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Confiscarea specială şi confiscarea extinsă în Codul penal

Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.
Vol.1. 2016. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM, 2016. 148-151.
Disponibil online 11 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele precizări privind confiscarea extinsă

Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.
Vol.1. 2016. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM, 2016. 152-155.
Disponibil online 11 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opinii doctrinare, constatări de lege lata şi propuneri de lege ferenda în materia favorizării infractorului
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(93) / 2016 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 15 September, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

Пути совершенствования уголовно-правовой охраны финансово-кредитных правоотношений

Маня Владислав
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare şi inovare.
2015. Chisinau, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Moldova. 190-193.
Disponibil online 19 October, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

К вопросу об улучшении уголовного законодательства Республики Молдова в области похищения человека и захвата заложников

Маня Владислав
Молдавский Государственный Университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. Tipografia Centrografic. 84-87.
Disponibil online 14 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

К совершенствованию уголовного законодательства в области незаконного оборота аналогов и производных наркотических веществ

Маня Владислав
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare şi inovare.
2015. Chisinau, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Moldova. 193-196.
Disponibil online 19 October, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre aplicarea forţei fizice, mijloacelor speciale şi armei de foc de către colaboratorii instituţiilor penitenciare
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(83) / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 31 July, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele precizări privind imprudenţa în cauzele cu privire la lipsirea de viaţă: studiu de drept penal comparat
,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 March, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre clarificarea unor aspecte contradictorii în procesul de calificare a infracţiunilor de război împotriva persoanelor prevăzute la alin.(2) art.137 CP RM
,
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 March, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Институт конфискации в уголовном праве и уголовном процессе Великобритании
Маня Владислав
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(78) / 2014 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 August, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Конфискация имущества в международном праве
Маня Владислав
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(78) / 2014 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 August, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Конфискация имущества в системе иных мер уголовно-правового характера
Маня Владислав
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(73) / 2014 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 August, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Конфискация в уголовном и административном праве: некоторые вопросы законодательной техники
Маня Владислав
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(73) / 2014 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 August, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 31