IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 136

2021 - 1

Impactul pedagogiei diversității asupra elevilor claselor primare

Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 433-438.
Disponibil online 22 February, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 12

Studiul de evaluare INTES Probleme de integritate în procesul de angajare şi promovare a cadrelor didactice din Republica Moldova

,
Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extinderea educaţiei pentru pace prin disciplina Cultura bunei vecinătăţi în şcolile din Republica Moldova – 2020

Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extinderi andragogice în domeniul dezvoltării curriculare. Practici profesionale vocaţionale

,
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, mun. Bălţi
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(122) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 5 October, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţie pentru pace şi educaţie interculturală pentru cadrele didactice şi managerii din Anenii Noi

Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 25 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cultivarea stării de bine a cadrului didactic debutant în instituţia educaţională

,
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 25 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Didactica limbii şi literaturii române reflectată în proiectele de cercetare ale practicienilor

,
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 25 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apariții editoriale

Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(119) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pledoarii pentru instituirea culturii integrităţii în angajarea şi promovarea cadrelor didactice

,
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(124) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 31 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jubileul revistei Didactica Pro..., jubileul n(v)ostru

Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elemente de consiliere spirituală în activitatea cadrului didactic

Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provocări curente ale stagiilor universitare de practică pedagogică din perspectiva educaței interculturale

Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 August, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiu empiric privind promovarea de către cadrele didactice a valorilor creștine în consilierea educațională

Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.
2020. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 210-213.
Disponibil online 2 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 9

Educaţia interculturală în clasele primare: opţional revizitat aici şi acum

1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(118) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul educației interculturale în formarea inițială și continuă a cadrelor didactice,dezbătut la clubul PAIDEIA

Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(113) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bune practici din şcoala lituaniană: Educaţie pentru integritate

Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(113) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profesorii preuniversitari răspund provocării de a învăţa lucruri noi privind dezvoltarea şi evaluarea competenţei interculturale

Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(114) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea competenţei interculturale: de la documentele curente de politici la realităţi şi contexte imediate

1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(113) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiuni interculturale în context educaţional polonez

Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul operațional al ședințelor cu părinții: provocări și oportunități

Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale.
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 7-10.
Disponibil online 26 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 136