IBN
Închide
Galben Ilian
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(5)

Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 10
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2023 - 1

30 de capitole în ascensiunea ULIM
Galben Ilian
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 2(62) / 2023 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 5 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Activitatea investiţională şi promovarea exporturilor în Republica Moldova
Galben Ilian , Roşca Petru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Comerțul internațional cu servicii
Galben Ilian , Roşca Petru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Investment climate and exports promotion in the Republic of Moldova
Galben Ilian , Roshka Petru
Free International University of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Inovarea şi cercetarea – factori cheie în sporirea competitivităţii produselor pe piaţa internaţională
Galben Ilian , Roşca Petru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 4 / 2018 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 8 December, 2018. Descarcări-55. Vizualizări-1057
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de argumentare a deciziilor în managementul corporativ
Galben Ilian , Roşca Petru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3 / 2018 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 7 December, 2018. Descarcări-54. Vizualizări-998
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Echilibrarea balanţei de plăţi externe
Roşca Petru , Galben Ilian , Roşca Leonid
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-53. Vizualizări-1930
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Sistemul financiar-bancar în condiţiile globalizării
Spînu Ana , Maximilian Silvestru , Galben Ilian
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 14 / 2013 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 17 October, 2016. Descarcări-28. Vizualizări-1000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratarea unor probleme generale de credite, gaj, riscuri bancare
Maximilian Silvestru , Sturzu Ion , Galben Ilian
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Economice
Nr. 1-2 / 2013 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 27 October, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Falimentul managementului cu ştaif!
Popescu Ion , Gribincea Alexandru , Meruţa Alexandrina , Galben Ilian
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 13 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 26 October, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Privire sui - generis asupra crizei declansate în 2008!
Popescu Ion1 , Stoica Victor1 , Meruţa Alexandrina1 , Galben Ilian2
1 Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 12 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 2 November, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Privire sui-generis asupra crizei globale declanşate in 2008
Popescu Ion , Stoica Victor , Meruţa Alexandrina , Galben Ilian
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 13 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 26 October, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Particularităţile contractuale ale tranzacţiilor economice externe de comercializare
Galben Ilian
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Economice
Nr. 1-2 / 2011 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 13 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 6

Aprecierea gradului de asemanare dintre export si import
Galben Ilian , Maximilian Silvestru , Roşca Petru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Economice
Nr. 1-2 / 2010 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-915
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Balanţa de plăţi şi componentele ei
Galben Ilian , Roşca Petru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 11 / 2010 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 29 October, 2016. Descarcări-70. Vizualizări-1570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comerţul exterior în sistemul crizelor economice mondiale
Maximilian Silvestru , Galben Ilian , Poştaru Elvira , Roşca Petru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Economice
Nr. 1-2 / 2010 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-24. Vizualizări-1001
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de transformare a problemei protecţiei mediului natural într-o afacere economică profitabilă
Maximilian Silvestru , Roşca Petru , Galben Ilian
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 10 / 2010 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 30 October, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile, puse la baza metodologiei cercetărilor ştiinţifice în domeniul economiei
Galben Ilian , Gribincea Alexandru , Maximilian Silvestru , Roşcăneanu Radu
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Economice
Nr. 1-2 / 2010 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-881
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul marketingului în comerţul exterior
Galben Ilian , Roşca Petru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 11 / 2010 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 29 October, 2016. Descarcări-79. Vizualizări-1450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Climatul investiţional şi promovarea exporturilor în Republica Moldova
Roşca Petru , Galben Ilian
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 8 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 14 December, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comerţul exterior al Moldovei: conectarea pieţelor
Roşca Petru1 , Galben Ilian1 , Roşca Leonid1 , Corobceanu S2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 9 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 3

Argumentarea ştiinţifică a deciziilor
Roşca Petru , Stati Gabriel , Galben Ilian
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 7 / 2008 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 December, 2016. Descarcări-113. Vizualizări-986
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia relaţiilor comerciale dintre Republica Moldova şi România
Galben Ilian
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 7 / 2008 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 December, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-652
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul sectorului energetic asupra mediului înconjurător
Roşca Petru , Roşca Leonid , Stati Gabriel , Galben Ilian
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 7 / 2008 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 December, 2016. Descarcări-80. Vizualizări-1013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 24 of 24