IBN
Închide
Botnari Liliana Vladimir
Cuvinte-cheie (66): variation (3), variaţie (3), „Moldovenization” (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Cromatica verdelui în creaţia viereană
Botnari Liliana
Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Actualitatea operei poetice a lui B. P. Hasdeu
Botnari Liliana
Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-270-0.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argotismele și jargonismele – varietăți sociolectale ale limbii
Botnari Liliana12
1 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(130) / 2019 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elementul cromatic în opera bacoviană
Pozneac Silviana, Botnari Liliana
Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-270-0.
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba presei comuniste a anilor 1944 – 1980. Particularităţi fonetice şi ortografice
Botnari Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba presei comuniste a anilor 1944-1980. Particularități morfo-sintactice
Botnari Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia a 13-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

„Limba moldovenească” prin prisma gramaticilor lui Leonid Madan
Botnari Liliana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Philologia
Nr. 5-6(299-300) / 2018 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Originea latină a limbii române în concepția unor cărturari
Botnari Liliana
Colegiul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile fonetice ale limbiiI române prin prisma gramaticilor lui Ștean Margela și Ion Heliade Rădulescu
Botnari Liliana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-46-1.
Disponibil online 12 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Varietăți stilistice ale repetiției în creația eminesciană
Botnari Liliana
Colegiul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 2(8) / 2018 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 21 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Conceptul de variant/invariant în lingvistica modernă
Botnari Liliana
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(289-290) / 2017 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 19 May, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi lexicale şi semantice de utilizare  a pleonasmului în stilul publicistic
Botnari Liliana
Colegiul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 22 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repetiţia - mijloc de reliefare artistică în stilul publicistic
Botnari Liliana
Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Engleza americană ca variantă a limbii engleze
Botnari Liliana
Institutul de Filologie al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Valenţe emoţional – expresive în aforistica viereană
Luchianciuc Natalia1, Botnari Liliana2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Colegiul de Informatică, Chişinău
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 1(1) / 2015 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 3 May, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15