IBN
Close
Botnari Liliana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 7
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 5

2023 - 3

Traseul sinuos al limbii române din spațiul basarabean și gardienii adevărului științific
Botnari Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-7-7.
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variația lexicală diastratică în limbajul presei periodice basarabene a anilor ’40-’80
Botnari Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(174) / 2023 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 14 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vasile BAHNARU. Pagini de lingvistică basarabeană. București: Editura Academiei Române; Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”,
Botnari Liliana , Căruntu-Caraman Livia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Philologia
Nr. 2(320) / 2023 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 21 August, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Abordarea limbajelor specializate prin prisma variației diastratice a limbii
Botnari Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluila cerinţele pieţii muncii
Ediția 5. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-83-8.
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Normă și limbă literară – interferență și variație
Botnari Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(160) / 2022 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 December, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The linguistic relevance of "Gramatica russască și rumâniască închipuită" by Ștefan Margela in the framework of the tsarist language policy
Botnari Liliana
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue Language and Discourse
Ediția a 10-a, Lang.. 2022. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-93691-3-5.
Disponibil online 9 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variația lexicală din perspectiva dimensiunilor diacronică și diatopică în limbajul presei periodice din RSS Moldovenească
Botnari Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare.
Ediţia 16. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3518-8-1.
Disponibil online 15 December, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Dicționarul explicativ tematic: Universul. Natura. Omul
Botnari Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indici lexicali variaţionali în „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă
Botnari Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba „moldovenească” din perioada comunistă postbelică – exemplu de transpunere în practică a limbii de lemn
Botnari Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

„Cursulŭ primitivŭ de limba rumânâ: compusŭ pentru sholele elementare şi IV classe gimnasiale” de Ioan Doncev, promotor al limbii române
Botnari Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind varianta limbii române din Republica Moldova
Botnari Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind varietatea diafazică a limbii române
Botnari Liliana12
1 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 August, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indices of the diaphasic variation in the RSSM Soviet press
Botnari Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Social Sciences
Ediția a 7-a, Socs. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-10-5.
Disponibil online 16 August, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Argotismele și jargonismele – varietăți sociolectale ale limbii
Botnari Liliana12
1 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(130) / 2019 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-825
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba presei comuniste a anilor 1944 – 1980. Particularităţi fonetice şi ortografice
Botnari Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba presei comuniste a anilor 1944-1980. Particularități morfo-sintactice
Botnari Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The criteria of determination of a language autonomy
Botnari Liliana
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Identity and dialogue in the era of globalization
2019. Târgu-Mureș, România. ISBN 978-606-8624-19-8.
Disponibil online 23 April, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The criteria of determination of a language autonomy
Botnari Liliana
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Language and Discourse
Ediția a 6-a, Lang. 2019. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-19-8.
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Varietatea lexicală în opera lui Ion Creangă
Botnari Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 30 April, 2019. Descarcări-43. Vizualizări-829
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Varietățile diamezică și diegetică – noi dimensiuni varia-ționale?
Botnari Liliana
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Caietele Sextil Pușcariu
Ediția a 4-a. 2019. Cluj-Napoca, România. ISSN ISSN 2393 ‒ 526X ISSN‒L 2393 ‒ 526X.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

„Limba moldovenească” prin prisma gramaticilor lui Leonid Madan
Botnari Liliana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Philologia
Nr. 5-6(299-300) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-67. Vizualizări-926
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile fonetice ale limbiiI române prin prisma gramaticilor lui Ștean Margela și Ion Heliade Rădulescu
Botnari Liliana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-46-1.
Disponibil online 12 July, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Varietăţile de limbă: factori şi criterii de clasificare
Botnari Liliana
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 May, 2018. Descarcări-43. Vizualizări-1001
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Conceptul de variant/invariant în lingvistica modernă
Botnari Liliana
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(289-290) / 2017 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 19 May, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Varietățile diatopice ale limbii române. Situația „limbii moldovenești”
Botnari Liliana
Institutul de Filologie al AŞM
Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJAN
Ediţia 3. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-4371-7-2.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-36. Vizualizări-946
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Engleza americană ca variantă a limbii engleze
Botnari Liliana
Institutul de Filologie al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 January, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 27 of 27