IBN
Închide
Şveţ Inna
Cuvinte-cheie (37): copper coordination compounds (3), glutation peroxidaza serică (2), Compuși coordinativi ai cuprului (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 4

Influence of coordinating compounds of copper, derivatives of thiosemicarbazide, on nitric oxide homeostasis in hepatic tissue
Pantea Valeriana, Fulga Ala, Şveţ Inna
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
8. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-151-11-5.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările activității glutation peroxidazei în serul sangvin la administrarea unor compuși coordinativi autohtoni
Pantea Valeriana, Popa Veaceslav, Fulga Ala, Şveţ Inna, Tagadiuc Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările enzimei glutation peroxidazei în serul sanguin la administrarea unor compuși coordinativi autohtoni
Pantea Valeriana, Popa Veaceslav, Fulga Ala, Şveţ Inna, Tagadiuc Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thiol-disulfide metabolism in kidney tissue at the administration of some copper coordination compounds
Sardari Veronica1, Pantea Valeriana1, Gulea Aurelian2, Tagadiuc Olga1, Andronache Lilia1, Şveţ Inna1, Tsapkov Victor I.2, Gudumac Valentin1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 State University of Moldova
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 12 June, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Advanced glycation end products in isoproterenol-induced acute myocardial infarction
Timercan Tatiana, Şveţ Inna, Pantea Valeriana, Ambros Ala, Lîsîi Leonid
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Medicine and Pharmacy Reports
Nr. 3(92) / 2019 / ISSN 2602-0807
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența unor compuşi bioactivi autohtoni asupra activității enzimei bifuncționale tirozinaza
Pantea Valeriana, Şveţ Inna, Popa Veaceslav
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 6 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effect of controlled reperfusion on experimental ovarian torsion
Lazăr Cornelia1, Vozian Marin1, Pantea Valeriana1, Şveţ Inna1, Mishina Anna2, Tagadiuc Olga1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Russian Open Medical Journal
Nr. 4(8) / 2019 / ISSN 2304-3415
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Activitatea unor compuși bioactivi autohtoni noi de captare a produșilor finali ai glicării avansate
Şveţ Inna, Garbuz Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 27 July, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența unor compuși bioactivi autohtoni asupra indicilor metabolismului glucidic în țesutul osos în osteopatiile experimentale
Sardari Veronica, Mihalciuc Olga, Şveţ Inna, Andronache Lilia, Tagadiuc Olga, Gudumac Valentin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 26 July, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Influence of local biologically active compounds on protein metabolism in experimental hepatopathy
Popa Veaceslav1, Pantea Valeriana2, Garbuz Olga3, Şveţ Inna2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 State University of Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Influence of local bioactive compounds on spleen carbohydrate metabolism in ethylene glycol intoxication
Sardari Veronica1, Rudic Valeriu2, Tagadiuc Olga1, Mihalciuc Olga1, Şveţ Inna1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 22 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Dinamica unor indici ai metabolismului glicoproteic în osteoporoza primară şi secundară şi sub influenţa unor bioremedii de origine algală
Gudumac Valentin, Sardari Veronica, Şveţ Inna
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa tetraclorurii de carbon asupra compoziţei minerale a ţesutului osos
Tagadiuc Olga, Şveţ Inna, Andronache Lilia, Gudumac Valentin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13