IBN
Închide

23Publicaţii

79Descărcări

9023Vizualizări

Popa Veaceslav
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Erythrocytic antioxidant system in the administration of new coordination compounds thiosemicarbazide derivatives
Pantea Valeriana , Gamaniuc Marina , Popa Veaceslav
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 5(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modifications of the erythrocytic antioxidant system in the administration of new coordinative compounds
Pantea Valeriana , Gamaniuc Marina , Popa Veaceslav , Tagadiuc Olga
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of new coordinative compounds, thiosemicarbazide derivatives on the content of malondialdehyde in the muscular tissue
Popa Veaceslav12 , Pantea Valeriana1 , Gudumac Valentin1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Modificările activității glutation peroxidazei în serul sangvin la administrarea unor compuși coordinativi autohtoni
Pantea Valeriana , Popa Veaceslav , Fulga Ala , Şveţ Inna , Tagadiuc Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările enzimei glutation peroxidazei în serul sanguin la administrarea unor compuși coordinativi autohtoni
Pantea Valeriana , Popa Veaceslav , Fulga Ala , Şveţ Inna , Tagadiuc Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Influența unor compuşi bioactivi autohtoni asupra activității enzimei bifuncționale tirozinaza
Pantea Valeriana , Şveţ Inna , Popa Veaceslav
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 6 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Efectele unor compuși biologic activi autohtoni cu proprietăți antitumorale asupra intensității stresului oxidativ (cercetări in vitro)
Pantea Valeriana , Şveţ Inna , Popa Veaceslav , Tagadiuc Olga , Gulea Aurelian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-103-2.
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența in vitro a unor compuşi bioactivi și remedii autohtone asupra indicilor metabolomici ai țesutului muscular
Popa Veaceslav , Pantea Valeriana , Gudumac Valentin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-103-2.
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența unor noi compuși coordinativi bioactivi asupra indicilor metabolismului glucidic în țesutul muscular la administrarea în condiții fiziologice
Popa Veaceslav , Gudumac Valentin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-103-2.
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Influence of local biologically active compounds on protein metabolism in experimental hepatopathy
Popa Veaceslav1 , Pantea Valeriana2 , Garbuz Olga3 , Şveţ Inna2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 State University of Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LDH changes in in vitro testing of the local remedies in physiological conditions and associated asthma
Sardari Veronica1 , Tagadiuc Olga1 , Popa Veaceslav1 , Cepoi Liliana2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Influența unor compuşi coordinativi bioactivi asupra stresului oxidativ în țesutul muscular în condiţii fiziologice
Popa Veaceslav
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Influence of the cyanobacterial byoremedies on liver antioxidant protection in cyclophosphane induced immunodeficiency
Shtirba Olga1 , Andronache Lilia1 , Pantea Valeriana1 , Popa Veaceslav2 , Djur (Maxacova) Svetlana2 , Rudi Ludmila2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leziunile iatrogene ale cailor biliare.
Guţu Eugen , Iacub Vladimir , Guzun Vasile , Popa Veaceslav
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(44) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 27 November, 2015. Descarcări-18. Vizualizări-732
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Modificările indicilor metabolismului proteic în hepatopatia experimentală şi influenţa unor compuşi biologici activi autohtoni
Popa Veaceslav , Andronache Lilia , Ştîrba Olga , Maistrenco Galina , Niguleanu Vasile
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-753
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările proceselor de oxidare cu radicali liberi şi protecţiei antioxidante în intoxicaţia cu CCL4 şi influenţa polizaharidelor sulfatate din spirulină
Andronache Lilia , Tagadiuc Olga , Sardari Veronica , Ştîrba Olga , Popa Veaceslav , Gudumac Valentin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Aspecte ontogenetice ale oxidării peroxidice a lipidelor şi activităţii antioxidante totale în ţesutul muscular şi influenţa remediului bior în stresul oxidativ experimental
Popa Veaceslav
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Influenţa remediului bior asupra modificărilor ontogenetice ale conţinutului de carnozină şi oxid nitric în muşchii scheletici în stresul oxidativ
Rudic Valeriu1 , Popa Veaceslav2 , Gudumac Valentin2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(313) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa remediului cianobacterian BIOR şi a combinaţiilor lui cu compuşii coordinativi ai cuprului asupra conţinutului dialdehidei malonice în ţesutul muscular în stresul oxidativ indus prin administrarea CCL4
Popa Veaceslav12
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
International Conference of Young Researchers
Ediția 9. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-4224-7-5.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Modificările conţinutului dipeptidelor histidinice în ţesutul muscular în stresul oxidativ şi influenţa unor remedii de origine algală şi compuşilor coordinativi ai cuprului
Popa Veaceslav , Tagadiuc Olga1 , Gudumac Valentin1 , Rudic Valeriu2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23