IBN
Închide
Plămădeală Ion Teodor
Cuvinte-cheie (28): J.M. Coetzee (1), antireprezentaționalism (1), postroman (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Despre limitele reprezentării literare
Plămădeală Ion
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Prezenţă/mediere şi mizele interpretării hermeneutice
Plămădeală Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția a 7-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Despre însuşirile metapoietice ale literaturii
Plămădeală Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția a 8-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lectura între ideologie şi seducţie
Plămădeală Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția a 6-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Pe drumul gândirii, cu literatura
Plămădeală Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(266) / 2013 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Critica literară feministă şi tentaţiile ideologiei
Plămădeală Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 5-6(31) / 2012 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Etica lecturii în deconstrucţie
Plămădeală Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1-4(24) / 2010 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Abordări naratologice ale textului
Plămădeală Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 3-4(21) / 2009 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Precizări pe marginea unor concepte naratologice
Plămădeală Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1-2(20) / 2009 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Textualismul în studiile literare
Plămădeală Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(244) / 2009 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Deconstrucţie şi textualism: cîteva delimitări
Plămădeală Ion
Metaliteratură
Nr. 1-2(17) / 2008 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpretare vs. deconstruc!ie: argumente pentru o etică a lecturii
Plămădeală Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Francopolyphonie
Nr. 3 / 2008 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Disciplinele care studiază literatura (I)
Plămădeală Ion
Metaliteratură
Nr. 1-2(15) / 2007 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-116. Vizualizări-1471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discursul literar ca mediere a identită€ii
Plămădeală Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Francopolyphonie
Nr. 2(1) / 2007 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Expresionismul
Plămădeală Ion
Metaliteratură
Nr. 1(13) / 2006 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15