Avatarurile criticii în contextul războaielor culturale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
219 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-10 14:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
008(498) (27)
Civilizație. Cultură. Progres (635)
SM ISO690:2012
PLĂMĂDEALĂ, Ion. Avatarurile criticii în contextul războaielor culturale. In: Philologia. 2020, nr. 3-4(309-310), pp. 4-15. ISSN 1857-4300.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 3-4(309-310) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Avatarurile criticii în contextul războaielor culturale

The avatars of criticism in the context of cultural wars

CZU: 008(498)

Pag. 4-15

Plămădeală Ion
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 4 noiembrie 2020


Rezumat

The article debates the evolutions of “critique” in its philosophical, cultural and institutional meanings, examined in the context of Western cultural wars, on the background of cultural and economic neoliberalism. From an interdisciplinary perspective, tendencies and causes of paradigmatic crises and mutations in the fields of culture and criticism are argued and explained, given their relevance to the current problems faced by both the humanities and our society involved in the dynamics of globalization.

Articolul ia în dezbatere evoluțiile „criticii”, în accepțiile sale filosofice, culturale și instituționale, examinate în contextul războaielor culturale occidentale din etapa neoliberalismului cultural ș i economic. Dintr-o perspectivă interdisciplinară, sunt argumentate și explicate tendințe și cauze ale unor crize și mutații paradigmatice din domeniile culturii ș i criticii, relevante pentru problemele actuale cu care se confruntă deopotrivă științele socioumane și societatea noastră antrenată în dinamica globalizării

Cuvinte-cheie
culture wars, Critique, Cultural Neoliberalism, globalization, acceleration, Hermeneutics of Suspicion, Value Incommensurability,

războaie culturale, critică, neoliberalism cultural globalizare, accelerare, hermeneutica suspiciunii, incomensurabilitatea valorilor