IBN
Închide
Plămădeală Ion
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Elitele cognitive în criza actuală a științelor socioumane
Plămădeală Ion
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revoluția culturală din Occident: manifestări și tendințe
Plămădeală Ion
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Avatarurile criticii în contextul războaielor culturale
Plămădeală Ion
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(309-310) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind conflictele culturale
Plămădeală Ion
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Despre limitele reprezentării literare
Plămădeală Ion
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Prezenţă/mediere şi mizele interpretării hermeneutice
Plămădeală Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 7. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Despre însuşirile metapoietice ale literaturii
Plămădeală Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lectura între ideologie şi seducţie
Plămădeală Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Literature as metapoetic modality
Plămădeală Ion
Philology Institute of the Moldavian Academy of Sciences
Debates on Globalization. Approaching National Identity Through Intercultural Dialogue
Ediția a 2-a. 2015. Tîrgu Mureş, România. ISBN 987-606-93692-5-8.
Disponibil online 23 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Literature as metapoetic modality
Plămădeală Ion
Philology Institute of the Moldavian Academy of Sciences
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Language and Discourse
Ediția a 2-a, Lang.. 2015. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-93692-5-8.
Disponibil online 15 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Pe drumul gândirii, cu literatura
Plămădeală Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(266) / 2013 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Critica literară feministă şi tentaţiile ideologiei
Plămădeală Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 5-6(31) / 2012 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la hermeneutica sensului la o fenomenologie a scrierii
Plămădeală Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediţia 1. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-4354-5-1.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O „gândire poetică”: deconstrucţia
Plămădeală Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanAbordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan)
Ediția 4. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Despre conceptul textualist de literatură
Plămădeală Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica lecturii în deconstrucţie
Plămădeală Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1-4(24) / 2010 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Abordări naratologice ale textului
Plămădeală Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 3-4(21) / 2009 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Precizări pe marginea unor concepte naratologice
Plămădeală Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1-2(20) / 2009 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Textualismul în studiile literare
Plămădeală Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(244) / 2009 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Deconstrucţie şi textualism: cîteva delimitări
Plămădeală Ion
Metaliteratură
Nr. 1-2(17) / 2008 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 24