Conflictele normative în contextul războaielor culturale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
255 60
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-15 12:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
82.09 (208)
Critică literară. Studii literare (202)
SM ISO690:2012
PLĂMĂDEALĂ, Ion. Conflictele normative în contextul războaielor culturale. In: Philologia, 2022, nr. 3(318), pp. 7-22. ISSN 1857-4300. DOI: 10.52505/1857-4300.2022.3(318).01
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 3(318) / 2022 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Conflictele normative în contextul războaielor culturale

Normative Conflicts in the context of Culture Wars

DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2022.3(318).01
CZU: 82.09

Pag. 7-22

Plămădeală Ion
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Proiect:
20.80009.1606.03 Contextele socio-culturale autohtone și interconexiuni europene în creația populară și literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în prezent)
 
Disponibil în IBN: 9 decembrie 2022


Rezumat

The article addresses the issue of normative conflicts from the theoretical perspective of philosophy of values and socio-cultural anthropology and in the context of the current culture wars in Western societies, instigated by radical ideologies that colonize all spheres of life, reversing normative axiological hierarchies and thus causing anthropological, societal and epistemic upheavals. Their sources and manifestations are described and certain paradigmatic effects on humanistic knowledge, language and literature are analyzed.

Articolul abordează chestiunea conflictelor normative din perspectiva teoretică a filosofiei valorilor și antropologiei socioculturale și în contextul războaielor culturale actuale din societățile occidentale, instigate de ideologii radicale ce colonizează toate sferele vieții, inversează ierarhiile axiologice normative provocând bulversări antropologice, societale și epistemice. Sunt descrise cauze și manifestări ale acestora și analizate anumite efecte paradigmatice în planul cunoașterii umaniste, al limbii și literaturii.

Cuvinte-cheie
culture wars, Hierarchical Structure, deconstruction, Woke Capitalism, Cultural Relativism, inclusive language, Death of the Novel, Lebenswelt,

războaie culturale, structură ierarhică, deconstrucție, capitalism woke, relativism cultural, limbaj incluziv, moartea romanului, Lebenswelt