Despre limitele reprezentării literare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
632 21
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-15 00:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
82.09 (214)
Critică literară. Studii literare (208)
SM ISO690:2012
PLĂMĂDEALĂ, Ion. Despre limitele reprezentării literare. In: Philologia, 2019, nr. 5-6(305-306), pp. 61-73. ISSN 1857-4300. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3566686
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Despre limitele reprezentării literare

About the limits of literary representation

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3566686
CZU: 82.09

Pag. 61-73

Plămădeală Ion
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 16 ianuarie 2020


Rezumat

The article problematizes the issue of the crisis and the limits of literary representation, relevant in the current context of globalization, of paradigmatic changes in the epistemology of the human and social sciences, of anthropological upheavals and cultural wars. The theme is projected in the interdisciplinary perspective of the complex and diffuse relations of the literary representation with the social imaginary, the historical orientation, the socio-political, cultural and aesthetic-literary conditions.

Articolul problematizează chestiunea crizei și limitelor reprezentării literare, relevantă în contextul actual de globalizare, de mutații paradigmatice în epistemologia științelor umane și sociale, de bulversări antropologice și războaie culturale. Tema este proiectată în perspectiva interdisciplinară a relațiilor complexe și difuze ale reprezentării literare cu imaginarul social, orientarea istorică, condițiile sociopolitice, culturale și estetico-literare.

Cuvinte-cheie
imaginary, technosociety, desymbolization, post-novel, antirepresentationalism, J.M. Coetzee,

imaginar, postumanism, tehnosocietate, desimbolizare, postroman, antireprezentaționalism, J.M. Coetzee