Dezvoltarea durabilă a agenților adaptivi pentru identificarea intruziunilor în sisteme și rețele informaționale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
199 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-13 09:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004.056.5 (84)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (1657)
SM ISO690:2012
ŞESTACOV, Andrei. Dezvoltarea durabilă a agenților adaptivi pentru identificarea intruziunilor în sisteme și rețele informaționale. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 2(4), pp. 105-118. ISSN 2537-6284.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 2(4) / 2017 / ISSN 2537-6284

Dezvoltarea durabilă a agenților adaptivi pentru identificarea intruziunilor în sisteme și rețele informaționale


CZU: 004.056.5
Pag. 105-118

Şestacov Andrei
 
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
 
Disponibil în IBN: 2 septembrie 2018


Rezumat

În prezenta lucrare se cercetează dezvoltarea durabilă a agenților adaptivi pentru identificarea intruziunilor în sistemele și rețelele informaționale fiind structurată în: introducere; dezvoltarea durabilă a agenților adaptivi la identificarea intruziunilor în rețele informaționale; procesul de integrare a agenților adaptivi la identificarea intruziunilor în rețele informaționale; monitorizarea şi analiza activității agenților adaptivi în rețele informaționale; concluzii și bibliografie.

In the present paper is researching sustainable development of adaptive agents to identify intrusion in systems and information network and it is structured in: introduction; sustainable development of adaptive agents to identify intrusion in information network; integration of adaptive agents to identify intrusion in information network; monitoring and analysis activities of adaptive agents in information network; conclusions and bibliography.

Cuvinte-cheie
identificarea intruziunilor, sisteme si rețele informaționale, societate informațională, economie digitală, securitate informaţională, Sisteme de Detecție și Prevenire a Intruziunilor., dezvoltare durabilă