IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(137) pentru cuvîntul-cheie "dezvoltare durabilă"

În căutarea unui „brici Ockham” care să reducă numărul de indicatori necesari evaluării activităţii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi de pregătire a cadrelor ştiinţifice

Cojocaru Irina1, Botnaru Viorica1, Holban Ion12
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-24. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuţia industriei agroalimentare la dezvoltarea economică durabilă în Uniunea Europeană – cazul României

Rusali Mirela-Adriana
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea durabilă a sistemului de furnizare a energiei termice

Bădileanu Marina1, Ciumac Svetlana2
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 27 November, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul mediului şi impactul antropic indus de sectorul termoenergetic al Republicii Moldova

Rabosapca Irina1, Barta Andras-Istvan2
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 January, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-786
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tehnologii moderne de producere a energiei electrice pentru asigurarea dezvoltarii durabile

Burnete Daniela
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 January, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Turismul - factor al dezvoltarii durabile în societatea cunoaşterii

Andreiana Andreea1, Duică Anişoara1, Staver (Condratchi) Liliana2
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Necesitatea implementării principiilor achizițiilor publice sustenabile

Cojocaru Maria, Rusu Elena
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 18 November, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinceritatea rapoartelor dezvoltării durabile versus performanţa societăţilor comerciale – studiul de caz pe domeniul exploatării lemnului

Ilie Elena Mihaela, Țincu Carmen
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sondajele de opinie – procedeu important pentru asigurarea funcţionării legăturii inverse in sistemul de pregătire şi atestare a cadrelor ştiinţifice

Holban Ion123
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretico-metodologice ale dezvoltării durabile în spațiul rural

Bujor Tatiana, Bujor Igor, Beţivu Ala
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea durabilă a agenților adaptivi pentru identificarea intruziunilor în sisteme și rețele informaționale

Şestacov Andrei
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(4) / 2017 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 2 September, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia şi cercetarea – factori principali în implementarea procesului dezvoltării durabile

Calmuţchi Lidia, Melentiev Eugenia
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mechanisms in the construction and deconstruction of territorial identity in the “Lands” of Romania
Ilovan Oana-Ramona
Babeș-Bolyai University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schimbarea paradigmei: de la creșterea economică la crearea durabilă a valorii

Prodan-Şestacov Liubovi
Administrarea Publică
Nr. 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caracteristicile și esența dezvoltării durabile a teritoriului și dezvoltarea comunitară

Lupaşcu Mihail
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prioritățile strategice privind dezvoltarea micului business în Republica Moldova

Tofan Tatiana, Cojocaru Sergiu
Administrarea Publică
Nr. 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 4 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Investițiile în contextul dezvoltării durabile a economiei: aspectul metodologic

Gribincea Alexandru
Administrarea Publică
Nr. 2(98) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea competitivității inovațiilor și sustenabilității economice a Israelului

Gribincea Alexandru1, Aburabia Hani2, Ibrahim El Saied2
Administrarea Publică
Nr. 1(97) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea durabilă în administrarea publică
Şaptefraţi Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 1(93) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2017. Descarcări-33. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problema dezvoltării durabile a economiei globale în contextul globalizării şi a dezvoltării inovaţionale: provocări şi ameninţări

Sakovici Vasilii
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 137