IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(94) pentru cuvîntul-cheie "dezvoltare durabilă"

În căutarea unui „brici Ockham” care să reducă numărul de indicatori necesari evaluării activităţii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi de pregătire a cadrelor ştiinţifice

Cojocaru Irina1, Botnaru Viorica1, Holban Ion12
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-20. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuţia industriei agroalimentare la dezvoltarea economică durabilă în Uniunea Europeană – cazul României

Rusali Mirela-Adriana
Institutul de Economie Agrara al Academiei Romane
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea durabilă a sistemului de furnizare a energiei termice

Bădileanu Marina1, Ciumac Svetlana2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 27 November, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul mediului şi impactul antropic indus de sectorul termoenergetic al Republicii Moldova

Rabosapca Irina1, Barta Andras-Istvan2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 January, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tehnologii moderne de producere a energiei electrice pentru asigurarea dezvoltarii durabile

Burnete Daniela
Institutul de Studii si Proiectari Energetice SA
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Turismul - factor al dezvoltarii durabile în societatea cunoaşterii

Andreiana Andreea1, Duică Anişoara1, Condratchi Liliana2
1 Universitatea Valahia din Târgoviste,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Necesitatea implementării principiilor achizițiilor publice sustenabile

Cojocaru Maria, Rusu Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 18 November, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinceritatea rapoartelor dezvoltării durabile versus performanţa societăţilor comerciale – studiul de caz pe domeniul exploatării lemnului

Ilie Elena Mihaela, Țincu Carmen
Universitatea Valahia din Târgoviste
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sondajele de opinie – procedeu important pentru asigurarea funcţionării legăturii inverse in sistemul de pregătire şi atestare a cadrelor ştiinţifice

Holban Ion123
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia şi cercetarea – factori principali în implementarea procesului dezvoltării durabile

Calmuţchi Lidia, Melentiev Eugenia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea durabilă a agenților adaptivi pentru identificarea intruziunilor în sisteme și rețele informaționale

Şestacov Andrei
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(4) / 2017 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 2 September, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mechanisms in the construction and deconstruction of territorial identity in the “Lands” of Romania
Ilovan Oana-Ramona
Babeș-Bolyai University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prioritățile strategice privind dezvoltarea micului business în Republica Moldova

Tofan Tatiana, Cojocaru Sergiu
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 4 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Investițiile în contextul dezvoltării durabile a economiei: aspectul metodologic

Gribincea Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(98) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea competitivității inovațiilor și sustenabilității economice a Israelului

Gribincea Alexandru1, Aburabia Hani2, Ibrahim El Saied2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(97) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea durabilă în administrarea publică
Şaptefraţi Tatiana
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1(93) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2017. Descarcări-25. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea umană – un imperativ major pentru prezent şi viitor
Modrînga Ala
Universitatea de Stat din Moldova
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 24 November, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turismul durabil ca instrument al dezvoltării economice şi sociale
Livandovschi Roman
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 9 November, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţiuni practice în evaluarea economică complexă a resurselor forestiere gestionate de agenţia „Moldsilva”
Ţurcanu Gheorghe
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 25 June, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realități și perspective ale turismului moldav
Platon Nicolae
Agenţia Turismului Republicii Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 30 June, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 94